Ir aš nešiojau

IR AŠ nešiojau gyvą žaizdą…
Žaliuodama juk guoba sutrūnėja!
Šiandien rašau kaip Liūdno Vaizdo
Riteris Tobozos Dulcinėjai.
[Daugiau…]

Rožė

AŠ NIEKAD nemačiau tiek kraujo suplūdusio
Nei žaizdoje, nei vakare prieš lietų,
Kaip neįteiktos rožės skruostuose ir lūpose,
Taip, rodos, imtų mano gėlą ir jai išlietų!
[Daugiau…]

Aš tau atidaviau

AŠ TAU atidaviau
Savo jaunystės šukę.
Sakei, kad diena dieną vydavo,
Kaip laivas vėtroj atitrūkęs…
[Daugiau…]

Pavasaris

Danguj kažkas paliejo melsvą rašalą,
o žemėj – tušą;
saulė nusijuokė, paglostė mašalą
ir tarė: „Kelkis, gluše“! [Daugiau…]

Žydėjo liepos

Netikėk mano žodžiais, vai ne:
Ką anąkart sakiau, buvo tai pramanyta.
O kas buvo širdy pas mane,
Negaliu išguldyti nei aš, nei kas kitas…
[Daugiau…]

Svajonė apie tyrą bernužį

Bet jaučiu
po truputį išslenka mano
gyvybės po kiekvieno
įsibrovimo be galo [Daugiau…]

Pirmosios meilės daina

Jeigu aš nebūčiau niekad gimęs,
Gal mane tu būtum išgalvojus?
Jeigu neturėčiau aš Tėvynės,
Gal ją būtum man padovanojus?
[Daugiau…]

Pirmasis išsiskyrimas

Aš išeisiu į sodus Tiranijos, Pirmasis išsiskyrimas
Ir, Gimtadieniui auštant, priskinsiu
Baltą puokštę rasų rozeranijų,
Kad mane – Niekados – prisimintum.
[Daugiau…]

Sonnet a Victor Hugo

Daugel reikia dalykų šioj žemėj mylėti,
Kad pažintum paskui, kas mylėti verčiausia.
Saldumynus, žaislus, marių erdvę plačiausią,
Arklius, moteris, garsą ar skaistrožių rėtį.
[Daugiau…]

Jūratė ir Kastytis

Saulutė leidžias vakaruos;
Skubėk namo, skubėk, Kastyti!
Matutė laukus nekantruos:
Jai nusibos besižvalgyti
Į besiūbuojančias mares
Ir vėjo ištemptas bures.
[Daugiau…]