Aš šiandien tau

AŠ ŠIANDIEN tau tik pasakas seku, –
Tave myliu, tave pateisinu:
Tujen tyra, nepaliesta smakų,
Tujen beržų ir gluosnių eisena.
[Daugiau…]

Džiazas

JUODA kava, pilkų veidų dar keletas
Ir dirbtinį linksmumą rodo džiazas.
Mano širdis nuvargusi nualusi,
Tartum ledais sukaustytas Kaukazas.
[Daugiau…]

Lorelei

ICH VVEISS nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin…
Sopulingyn vis niaukias skliautas,
Daina graudyn ir įstabyn!
[Daugiau…]

Kasdieniai žodžiai

AK, ŽODŽIAI, jei jūs manosios meilės neišsakėt,
Tai kaipgi, žodžiai, nuleliot man dalią reiks nelemtą?
Tik plakasi kažkur pirmosios meilės akys
Ir ta svaiginanti naktis bedugnėn krinta!
[Daugiau…]

Jau neilgam

JAU NEILGAM, erškėčiai, tvyrosit…
Tai nuvargau, tai pailsau, tai bodžiuosi,
Bet meilė šaukiasi, lyg balsas tyruose,
Bet meilė šaukiasi dar šiuose žodžiuose…
[Daugiau…]

Iki pusiaudienio

JAU KRYPSTA saulė iš pusiaudienio,
Jau krypsta saulė iš zenito.
Gana, sakau dar susijaudinęs,
Gana tos meilės pramanytos!..
[Daugiau…]

Yra tylios naktys

YRA tylios naktys
Tyluma įkyrę,
Yra gyvi žmonės,
O tarytum mirę;
[Daugiau…]

Mylimieji

Tavim tikėjau, kai buvai parpuolus,
tavim tikėjau, kai buvai laisva,
ir kai po kojų griuvo aštrios uolos,
likai nemirusi, gyva.
[Daugiau…]

Spindulys

Pro šalto rudenio bevaisę šaką
jis kaip strėlė auksinė prasimuš,
nušvies kaip žaibas tavo tamsų taką
ir rytmečiui prikels namus.
[Daugiau…]

Neramios žvaigždės

Aš priglaudžiau prie žemės ausį
ir jos nerimstančios širdies
skausmų ir sielvartų klausausi,
ko niekas niekas negirdės …
[Daugiau…]