Aš žinau

Aš žinau, yra tiesa pasauly
ir keliauja ji vienui vienui viena.
Pro melus, pro kerštą, pro apgaulę
eina ji tik vieną žodį nešdama.
Viena žodį – Meilę – nešdama.
[Daugiau…]

Meilės kelionėj

I

Dieve, Dieve, aš Tavęs ieškojau,
O Tave ir ją radau.
Ir žiedai, kur krito mum po kojų –
mūsų džiaugsmas krito Tau.
[Daugiau…]

Širdies pavasaris auksinis

Širdies pavasari auksinis,
esi purienoj tu gelsvoj,
esi tu žydinčiuos žvaigždynuos
ir meilės pasakoj gražioj.
[Daugiau…]

Nežinoma fosilija

Iš praeities gražiųjų atminimų,
iš užmirštų gyvenime dainų
pasidariau sau nuostabų gyvenimą –
vienas esu jame ir vienas gyvenu.
[Daugiau…]

Mes neturime namų

Mes neturime namų pas juodą girią,
mes neturime baltų avių bandos,
mes išbėgę iš gyvenimo, kaip Mciri,
nebenorime jin grįžti niekados.
[Daugiau…]

Flavija

Flavija,
man patiko tavo tikras vardas.
Flavija,
mano dūšia atminimų žydinčiais verpetais verda.
[Daugiau…]

Eilėraštis Nidoje

Įsimylėsiu aš jūrą mėlyną,
jūrą, kaip jauną merginą
kasomis samanų žalių garankštėmis,
akimis juodo imalino.
[Daugiau…]

Aš – tavo

Aš – eglė tavo tylinčių miškų.
Aš – gyvas lašas tavo upių srauto.
Dainuojanti smiltis, prie žiemkenčio prigludus,
Sušildyta jo ištvermės ir kraujo.
[Daugiau…]

Džiaugsmas

Tu atėjai – ir tūkstančiu laiškelių
Kaip žemė aš iškart sužaliavau.
Tu atėjai – ir aš upelėm,
Plačiaisiais ežerais sualsavau.
[Daugiau…]

Dedikacijos mirčiai ir meilei

I

Ir aš tikiu į didįjį evangelistą mirtį.
Už trumpą džiaugsmo ir ramybės valandą
jam atiduodu savo vienišumą.
[Daugiau…]