Tu ne Dievo

TU NE Dievo siųsta man buvai,
Tu tiktai pavyta pakeliui…
Ak, kiek žemėj žydėjo gėlių
Ir kaip jūrą drugeliais tad puošė laivai!..
[Daugiau…]

Pastoralė

O VIEŠPATIE, koks vakaras, koks nerimas,
Koks sielvartas mane apėmęs!
Toli balti laivai liūliavo mariomis –
Balti, kaip baltos chrizantemos.
[Daugiau…]

Epilogas

KARTAIS man liūdna, Jėzau Kristau,
Kad nusidėjau Tau ir mylimai Irinai…
Kada nors, žinoma, lyg lapas rudenį nukrisiu,
O liks tik žodžiai šie šalti kaip mėta pipirinė.
[Daugiau…]

Antai tenai

ANTAI tenai ant vakaro raudono
Vaidenasi man Kristus dyvinai:
Tos rankos, kojos, tas atvertas šonas,
Tie erškėčiuoti smilkiniai,
[Daugiau…]

Šv. Pranciškus

VAKARO toks asketiškas vaizdas.
Liūdna ir gera, Dieve mano!
Aplink saulę Pranciškaus žaizdos,
Alyvos trenkia “l’origan’u”.
[Daugiau…]

Kryžkelė

AŠ PRAŠIAU tik vieno, vieno tik tikėjimo!
Tokios žalios pievos ir rimti šilai…
Nuo nusileidimo iki užtekėjimo
Tu jau netikėjimo ledu apšalai.
Aš prašiau tik vieno, vieno tik tikėjimo!
[Daugiau…]

Tai slankiojau

TAI SLANKIOJAU tada šešėliu pievoj…
Gėlėse ašarų! primint kartu!
Ir klausiau aš gėlių: – Kur pasidėjo Dievas?
Kur pasidėjai tu?
[Daugiau…]

Vallis umbrosa

“Bernardai, ko čia atėjai?” paklausė žemė, ,
,Bernardai, ko čia atėjai?” dangus paklausė.
– Į žilą samaną pasižiūrėt, kol nesutemę,
ir Viešpaties didžiuos dienos darbuos paliaupsint.
[Daugiau…]

Rožių lietaus šventoji

1. Aš siųsiu Rožių lietų …

Bus daug nuo Viešpaties nutolusių vaikų
ir daugelis Betliejaus mažą kūdikį užmirš,
daug netikės, ir daug tikės, bijodami pasisakyt “tikiu”,
ir, kaip uoloj pasėtas kviečio grūdas, mirs.
[Daugiau…]

Šv. Pranciškus Asyžietis

1. Alvernos vienuolyno maldininkai

– O salutaris Hostia, o ryto Saule,
o amžinų dienų šviesi versmė,
Tau pasimelst aš atėjau į šį pasaulį
ir pasidžiaugt tava žiedų žeme.
[Daugiau…]