Šv. Antanas iš Paduvos

1. Gyvenimas

Jo balsas Viešpaties galybę gyrė,
jam, pasninkus užlaikant ten kalnuos …
Jo klausė debesys ir prasiskyrė
ir ant pamokslo klausančios minios
[Daugiau…]

Šv. Izidorius

1. Ryto malda

-Palaimink, Viešpatie, pakol į vagą stosiu,
Tu rankoj mano jaučių vadeles turi…
Ir sveikina atskridus jį pirmoji kuosa,
varnėnas “Padėk, Dieve” švilpia pagiry.
[Daugiau…]

De profundis

Iš gilumos šaukiuos Tavęs, o Viešpatie,
iš gilumos susopusios širdies,
einu Tavęs, Paguodos Žodžio, ieškoti,
einu tavęs, vidurnakčio Žvaigždės!…
[Daugiau…]

Kauno katedra

Pro ją praėjo šimtmečiai besieliai,
pro ją – kaip ledo ižas Nemune –
pro ją skaistaus rugpjūčio debesėliai,
kaip maldininkų giedanti minia.
O ji kaip motina gera ten tebestovi
mūs, klystančių vaikų – ramybei, Dievo – šlovei.
[Daugiau…]

Dievo motinos lopšinė

Tyliau, tyliau, naktie, dvelkimą švelnų
nešk čia pro palmių miegančius lapus,
ir vėjas tenepūs čia nuo Libano kalno,
ir ant Jordano te rasa lig ryto bus.
[Daugiau…]

Apreiškimas

Girdėjau balsą Viešpaties, kaip tolimą griaustinį,
ateis diena, ir vėl baisiu balsu jis žemėj griaus,
mačiau puolimą angelų, mačiau aš cherubinų,
mačiau šėtoną krintantį, kaip žaibą iš dangaus!
[Daugiau…]

Ave crux

Kai juodą naktį kelias pasibaigia
ir kai audros sparnuos žibinto nerandi,
esi tu rankoj Jo kaip žemėn kritus snaigė,
tu, vargo ašara pasaulio šio veide.
[Daugiau…]

Pavargę sparnai

Diena jau suglaudė pavargusius sparnus,
sutemo vieškelis, upelis, kalnas, klonis,
sugrįžo paukščiai iš vidudienio kelionės
ir lizduose be rūpesčių užsnūs,
ir nereges žvaigždžių šviesiųjų pro sapnus,
tik tu maldoj jų degantį sidabrą rinksi,
tik tavo skųsis be ramybės žingsniai: –
diena jau suglaudė pavargusius sparnus.
[Daugiau…]

Pirmas žiburys

Bemiegės, sunkios naktys susirinko
prie mano slenksčio pravirų namų,
kaip juodos burės supas jos aplinkui
ir migdo širdį man, ir aš imu
[Daugiau…]

Apvaizda

Kad nenukristų lapas jauno žiedo,
kad nepaklystų žvaigždės danguje,
ir paukštis ilgesį ir džiaugsmą giedantis
kad giesmę baigtų, lauko lelija
[Daugiau…]