Malda į blondinę

Blondine angele, palik raštelį mamai,
Kad grįši tik rytoj, ir pas mane ateik
Į smuklę ūžiančią ir išrišimą dramai,
Ramiai šypsodama, vidunaktį suteik.
[Daugiau…]

Kantrybė

Žemės veidas susiraukšlėjo kalnynais, akmuo užčiaupė liepsnojančias bumas paskutiniams lavos fontanams.
Marmuras gulėjo ir laukė.
[Daugiau…]

Veneros gimimas

Žaibas muša į okeaną, įtūžusi banga meta ją iš gelmių į krantą, ir jinai stovi ligi kelių vandeny, visa aplipusi dumblu, apraizgyta lašančiais žolių tinklais. Maži krabai bėga jos kūnu žemyn, jūros žvaigždės ir jūros ežiai krenta jai nuo galvos ir pečių, grįždami į savo drėgną tėvynę. Iškėlusi rankas, ji trinasi smėliu apneštas akis, kurios dar tebemato koralų ir vandens anemonų girias, elektros žuvis ir nutekančių formų, švelniausių spalvų gyvūnus: gelmių plėšikus, apsimetusius rojaus gėlėm.
[Daugiau…]

Adomas ir Ieva mūsų laikais

Ima švisti pasaulis blogas,
Jam per veidą liejas aušra,
Triumfuojanti kaip teologas,
Kurs įrodė, kad Dievas yra.
[Daugiau…]

Mechaniškas angelas

Mechaniško angelo pareigos nesudėtingos:
Valdyti žaibus, parnešti duonos ir vyno,
Žiūrėt pro langą, kaip sienom laipioja gaisras,
Kalbėt su lempom apie senas gadynes.
[Daugiau…]

Afroditė ir narcizas

Nei mėnulio, nei žvaigždžių,
Nei gėlių, nei angelų.
Šventą žiemą, šaltą dieną
Baltu vieškeliu einu.
[Daugiau…]

Koncertas

Virš aukso lauko vyturėlį
Dievai paleido pilną juoko,
Kai grojo Angelas Corelli
Sonatą, skrendančią con fuoco.
[Daugiau…]

Epilogas

Velnias debesį pakausto
Fioletine ugnim.
Mefistofelio ir Fausto
Dvasios eina su manim.
[Daugiau…]

Ryto giesmė

Sužiro rytas, auksu juostas…
Jau žemė žybčioja šilkais
Ir kaista kaip jaunuolės skruostas,
O greit visa kaip rožė kais…
[Daugiau…]

Giesmė

Ne tam, kad pintumeis vainiką,
Ant žemės marguoja žiedai,
Tad, radęs rožę ar gvazdiką,
Leisk jiems žydėti, kaip radai…
[Daugiau…]