Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį

Amžinos Meilės kūdiki,
aš žinau, tu nemoki rūstauti,
kuris miegojai pirmą naktį ant žemės
pas asilą ir pas jautį.
[Daugiau…]

Yra žmogus ir Dievas

Yra žmogus ir Dievas
tarp žemės ir dangaus.
Nei dulkės, nei šešėlio
už Dievo ir žmogaus.
[Daugiau…]

Angelų pasveikinimas

Į žalsvą komunijos žvakę
klojate ploną mezginį,
balta drobule dengiate stalą.
Veltui, sakau –
nesugrąžinsit jaunystės.
[Daugiau…]

Pokalbis su mirusias vaikais

Vitraže angelas rėkia stiklinės moteries.
Ne dabarčiai, angele, stiklinės moterys,
ne dabarčiai ilgesys.
Įšalęs džiaugsmas, angele,
gyvų ir mirusiųjų neapykanta,
kastruotas džiaugsmas, angele,
išdilusi kalba.
[Daugiau…]

Išpažintis

I

– Atsimeni dar dešimtį įsakymų?
– Atsimeni septynias nuodėmes didžiąsias?
[Daugiau…]

Dievo motina

Prieš mirtį nejučiom prisiglaudei prie savo Dievo.
Žaizdota upė laikė tavo gyvo veido kaukę.
Dangus pasilenkė prie tavo kūno
ir angelai grožėjos tavo krūtimis.
[Daugiau…]

Užnuodytas vanduo nepalaimina

Kodėl nesakei, kad mane palaiminsi?
Vienišą misionieriaus koplytėlę, laukiančią Dievo?
Aš būčiau kentėjęs troškulį
ir vienintelio vandens
(jis buvo užnuodytas) neišgėręs.
[Daugiau…]

Mūsų vasaros praslinko nesusitikusios

Grindinio akmenys mėnesienoje skambėjo vandeniu,
pilamu į medinius kaimiečių kibirus.
Buvau alkanas ir ištroškęs.
[Daugiau…]

Saulės lankas

Kiekvieną rytą Viešpaties didžioji saulė
Nauja gyvybe budina mane
Ir, spinduliais bepuošdama pasaulį,
Išlenkia lanką erdvėje.
[Daugiau…]

Malda į šv. Kazimierą

O, Kazimierai Šventasis!
Kai tauta pavojuj bus,
Ar išvesi kaip anąsyk
Pergalėn kovos pulkus?
[Daugiau…]