Saulės kelias

Žiūrėk – mums saulė kelią
Vaivorykštėm nudažo,
Mus pusnuogius apkloja
Ji šilko spinduliais –
[Daugiau…]

Tu nubusi

Tu nubusi vidury nakties –
Miško vėjai su tavim kalbės.
Ir beržai rankas į dangų ties
Sveikint gerves, grįžtančias gulbes.
[Daugiau…]

Diemedžiu žydėsiu

Ir vienąkart, pavasari,
Tu vėl atjosi drąsiai –
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi – –
[Daugiau…]

Motinai

Joks kelias man netolimas,
Joks vargas nesunkus –
Gulbe atplaukt, kregžde atskrist
Į tėviškės laukus.
[Daugiau…]

Prieblandos ir snaigės

Snaigės prakalbino juodas gatves,
Snaigės, kaip pasakos vaiko dienų,
Puola, bučiuoja lūpas, akis.
Baltąjį vakarą jis aplankys…
[Daugiau…]

Apleistam parke

Kai čia orkestras grojo ir žydėjo gėlės,
Buvai ir tu, baltasis mano džiaugsme!
Dabar taikai apleisti – rauda vėjas –
Ir lapai skrenda, kaip geltoni paukščiai.
[Daugiau…]

Vasara praėjo

„Vasara praėjo, vasara praėjo! –“
Groja vėjo smuikas, rudeninio vėjo.
Gluosniai nusiminę vieškelin žiūrėjo:
„Vasara praėjo, vasara praėjo!“.
[Daugiau…]

Pabučiavimas

Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas,
Ir, kaip žaibas staigus ir svaigus, kaip naktis –
O galinga pagunda! – Ir šventieji suklumpa..
Pabučiavimas tavo – pavogta kibirkštis.
[Daugiau…]

Piemenaitė

Daržely diemedis verkšleno
Auksinių ašarų ugny.
Saulutei tekant margas karves
Giniau rasotan pagirin.
[Daugiau…]

Jaunas Apolonas

Pabalnotas jau pegasas
Kojom žemę kasa.
Nepamirški mano pasą –
Skrisim į parnasą.
[Daugiau…]