Dėdės

Girdėjot? Plūsta, barasi
Protingi mano dėdės –
Kam, sako, užsidariusi,
Nebūtus daiktus giedi?
[Daugiau…]

Varnos

Nušalnotos gėlės
Lenkia galveles –
Rudens juodbėrėlis
Jau pakando jas –
[Daugiau…]

Kaip ašara

Vanduo čiurlena grynas ir ledinis –
Ir ašara karšta per mano veidą ritas –
Kaip man sudraust ilgaliežuvių minios?
Kuo permaldauti raganas anytas?
[Daugiau…]

Kam tą vakarą

Tai naktigoniai dainavo – –
Kam tą vakarą šiandie miniu?
Tai virpėjo lapas klevo
Nuo svaigių nakties bučinių.
[Daugiau…]

Benamės varnos

Sulaikę žadą, mes praslinksim
Pro juodus žiežulos namus –
Ten stagarai nuo vėjo linksi –
Ten plūsta mus, ten keikia mus –
[Daugiau…]

Saulės kūdikėlis

Ūžia girios, ūžia
Pasaką slaptingą,
Skambančiam gegužiui
Pasakų nestinga.
[Daugiau…]

Aš nenoriu mirti

Amžius tu šlamėsi,
Šilkalapi uosi –
O naktim žvaigždėtom
Vasaros šiltos
Tyliame pavėsy,
Kai šakom sūpuosi,
Šimtąkart girdėtą
Meilę čia kartos –
Aš nenoriu mirti,
Nė žemelėj pūti –
Aš gyventi trokštu
Su tavim drauge! –
Aš nenoriu mirti! –
Geriau uosiu būti,
Šaltu akmens bokštu,
Mažyte sraige -

Baltas takelis

Žiūrės ten mama pro langelį,
Kai vakaras pievoj garuos –
O paruge baltas takelis
Ilgai akyse tavaruos.
[Daugiau…]

Alyvos

Manęs dar nebuvo –
Alyvos žydėjo – –
Manęs nebebus jau –
Jos vėliai žydės –
Ir kris jų lapeliai
Nuo saulės ir vėjo,
Kaip smėlio saujelės,
Ant mano širdies -

Vakaras jūroj

Saulė leidžias. Dega jūra.
Tirpsta jos krantai.
Lyg žuvėdrą, baltą burę
Tolumoj matai.
[Daugiau…]