Aš sakalėlis

- Girdi? – už lango šlama
Pavasario klevai…
Aš – sakalėlis, mama,
Galiu skrajot laisvai.
[Daugiau…]

Grįžkit!

Tais nudegintais takeliais…
Kai žolė žaliuos,
Grįžkit, mano dienos žalios,
Grįžkit atgalios!
[Daugiau…]

Lakštingala negali nečiulbėti

Kai po šalnų pradės žydėt alyvos,
Lakštingala negali nečiulbėti…
Tegul griuvėsių akys dar negyvos,
Te vieškeliai išmalti ir duobėti,
[Daugiau…]

Kodėl tyli žemė

- Pasakyk, mamute, kodėl žemė tyli?
Kodėl tyli žemė dieną ir nakčia?
Žvaigždėms nesiskundžia, saulei neprabyla,
Kad krūtinę slegia jai sunki kančia.
[Daugiau…]

Dainuok, širdie, gyvenimą

Dainuok, širdie, gyvenimą,
Padangę saulėtą ir gryną,
Ir debesėlį, vėjo genamą,
Ir smėlio taką per pušyną.
[Daugiau…]

Myli tėviškę lietuvis

Kur Baltijos banguoja jūros,
Kur senas Vilnius ant kalvos, –
Milžinkapiai nutilę, niūrūs
Ten saugo vardą Lietuvos.
[Daugiau…]

Tėvynei

Sukruvinta ir apiplėšta
Ji stovi man akyse…
Šimtus aš mylių eisiu pėsčia,
Kol gyvą pamatysiu.
[Daugiau…]

Kas priespaudą šitą pakels

Pavasarių daug, Lietuva,
Regėjai baltų, žydinčių.
O šiandie pražilus galva
Tau svyra nuo švino minčių.
[Daugiau…]

Lietuvai

Iš negandingų vakarų
Audrų perkūnijų prikrauti
Lingavo debesų laivai.
Tada graži, graži buvai,
Akim tyliųjų ežerų…
Lyg eidama linelių rauti.
[Daugiau…]

Už gyvybę tu brangesnė

Rieda traukinys gyvatė, –
Lik sveika, Lietuva!
Pamatysim, ko nematę;
Būsim, kur nebuvę.
[Daugiau…]