Lūpos išbalę

Su pirmais vyturėliais
Kilo saulė skaisti,
Ėjo kalnus ir slėnius
Spinduliais nusagstyt.
[Daugiau…]

Išėjai tu

Ir pavasario naktį
Su pirmąja rasa
Niekam, niekam nematant
Išėjai tu basa –
[Daugiau…]

Einam!

Ką mirtis pakuždėjo
Tau baisioj vienumoj?
“Tu našlaitė tarp vėjų –
Einam! Einam namo!
[Daugiau…]

Keleivis

Į tolumas vieškelis bėga –
Pasiilgusių laimės ir turtų
Išklydo juom daugel sermėgų ..
Keleivi pavargęs, iš kur tu?
[Daugiau…]

Mano vaikelis

Brydė rugiuose – ne žvėries –
Ant katinėlio kam baries?
Tai baltaplaukis mano vaikelis –
Kur tu iries?
[Daugiau…]

Laukų našlaitės

Laukai! Dangus jų grynas –
O vandenys upelio! – –
Našlaitės ašaros
sraunesnės ir už juos –
[Daugiau…]

Šį rudenį

Šį rudenį bus kelias mūs
Su gervėmis į pietus –
Ir tu, vėjuži neramus,
Be tėviškės, be vietos!
[Daugiau…]

Dvi dešimti sū

Ruduo Paryžiuj – šlapia –
Bulvaruose šviesu –
“Štai, gėlės! Gražios! Kvepia!
Tik dvi dešimti sū!
[Daugiau…]

Mažoji mano geiša

Ten linksta vyšnių šakos,
Baltais žiedais ten lyja –
Ten skaisti saulė teka –
Ten mirti nieks nebijo –
[Daugiau…]

Nepažįstamai draugei

Tu mane myli? Tu manai,
Kad aš labai, labai kažin kas?
Brangioji mano! – Nežinai,
Kaip aš į nuodėmes palinkus!
[Daugiau…]