Sūnus palaidūnas

Nuraudęs beržynas,
Alėjos klevų –
Ilgu be tėvynės,
Nyku be savų!
[Daugiau…]

Rudenio vieškeliu

Kojom pamėlusiom vieškelio gruodas –
Nukrankė varnos vakaro lydimos…
O kas našlaitei kelią parodys,
Kur ta ugnelė gimtojo židinio?
[Daugiau…]

Rudenio arimuos

Žarsto baltą smėlį
Širvinta nurimus –
Rymo ramunėlė
Rudenio arimuos.
[Daugiau…]

Amžinas keleivi

Eitum, prisiglaustum prie peties gegužio –
Ko gi apsiniaukęs – lyg ruduo nykus?
Balti sodai linksta, soduos bitės ūžia,
Pinasi ramunės baltus vainikus.
[Daugiau…]

Beržai

Ir pravirko beržų lapai
Rudenio gaida –
Ir į tamsią tolią jūrą
Plaukė jų rauda.
[Daugiau…]

Visur aš ją matau

Visur aš ją matau
su kūdikiu ant rankos
Apstulbusiom akim
ir padrikais plaukais –
Gal rudenio naktis
ant vėtrų žirgo trankos –
Gal plieno giltinė
ją vejasi laukais –
[Daugiau…]

Atlanto nugalėtojui

Vandenyno demonai nubudo –
Gena, gaudo plieno paukštį baltą –
Alpdamas girdi staugimą gūdų –
Tai mirtis . .. Junti jos kvapą šaltą.
[Daugiau…]

Motutės ašaros

Supa, supa kūdikėlį
Motina ant rankų –
Bėkite tolyn, šešėliai, –
Spinduliai telanko!
[Daugiau…]

Tėvelis miega

Kam žvakės dega nesutemus?
Kodėl taip širdį gelia?
Kam budi baltos chrizantemos
Prie miegančio tėvelio?
[Daugiau…]

Kas žinojo?

Ant apleistos paletos
Nenudžiūvę dažai –
Kas žinojo, kad vietos
Tau tereiks tiek mažai?
[Daugiau…]