Tu lauki

TU LAUKI, ir laukti nusibosta,
Bet laukdama nelaukti negali…
Akis nuleidi, it beviltį mostą,
Ir verda reibsta ratilai žali…
[Daugiau…]

Vai nedvelk

VAI NEDVELK, nedvelk, vėjeli,
Vyšnių žiede, vai nešelk,
Ir nukrėsdamas žiedelį
Mano džiaugsmo neprikelk…
[Daugiau…]

Šiaurys

BALTA žemėj, tik dangus užgriuvęs
Ir prislėgęs kūpančias pusnis,
Tik sijoja iš plačios sietuvės
Snaigės, žvaigždės negyvas ugnis…
[Daugiau…]

Trapi širdis

TAI LIŪDNAS šios dienos pilkumas
Ir vėjo pasaka kraupi
Į sielvarto bedugnę stumia
Tave, mano širdie trapi!
[Daugiau…]

Tu, kuris tikėjai

TU, KURIS tikėjai, kad atrasi žmogų
Su tyra krikštolo, ašaros siela,
Atradai aistrų gašlumo liūną ogų,
Tyvuliuojantį nebeišbrendama bala.
[Daugiau…]

O Dieve

O DIEVE, kaip graži svajonė,
Kurią, kaip saulę danguje,
Tu ašarų ir skurdo klonin
Siuntei liepsnoti žmoguje!
[Daugiau…]

Vidurnakčio tyla

VIDURNAKČIO tylos vargonai gaudė
Kažkokį gedulingą maršą už langų
Ir ilgesys aitrus krūtinėj maudė,
Supančiotas nualpusiųjų įstangų…
[Daugiau…]

In quo contristata es

BŪNA tokie skaudūs saulėlydžiai kartais,
Kaip ašara skaidrūs, jautrūs kaip styga,
Jog atsiveria troškimų vario vartai
Ir rūdėti pančiai nukrinta staiga…
[Daugiau…]

Pavasarėjant

TAIP NUOSTABIAI pakvimpa kartais žemė,
Nors pavasaris dar miega pumpuruos,
Nors dar juodos šakos šnekasi neramios,
Kad pailgo laukti vasaros kaitros…
[Daugiau…]

Pavasaris spindi

PAVASARIS spindi, ir teka grioveliais
Džiaugsmingai klegėdama pasaka jo,
Ir bėga per lauką atsargūs vėjeliai
Paskleisti pakvipusios laimės gajos.
[Daugiau…]