Daina apie smurtą

Pro baisų sapną
visa suvirpau –
pusė pasaulio,
rodos, nuvirto.
[Daugiau…]

Vienatvės giesmė

Ant jūroje, kur vėtra kaukia –
Įsidėmėk, širdie, gyvai –
Vos susitikę, skirias, plaukia,
Verpeto žaislas, du laivai…
[Daugiau…]

Nerandamai

Gesinki bokšte skaidrų žibintuvą,
Užkelk sunkius vartus.
Tegu visiems bus tavo vaišių rūmas
Slaptingas ir didus.
[Daugiau…]

Pasaka

Nuodų taurė karaliaus soste,
Ant žemės aukso karūna.
Sukniubus klupo karalaitė –
Po kojų rožė kruvina.
[Daugiau…]

Klajoklio stygos

Aš daug, jau daug išvaikščiojau dienų,
Dienos belaisvis, ir toliau einu
Žmogaus skirties nubrėžtais man keliais,
Kiek eiti dar likimo saikas leis… [Daugiau…]

Rauda

Gimtąjį lizdą apleidžia
Mažas paukštytis išaugęs,
Jaunus sparnus išsiskleidžia,
Skrenda padange ir džiaugias [Daugiau…]

Mano skudutis

Venkie, žmogeli, peikti ir barti
Šios žemės dainių, kai kanklės rauda,
Nes tu pamilsi jo psalmės kartį,
Kada suprasi ašarų naudą… [Daugiau…]

Dienos sutartinė

Laimina dieną, kas sėja lytą,
Skalsina žemę, kas kulia, vėto,
Nors tai tik kąsnis to, kas manyta,
Nors tai tik pusė saiko žadėto… [Daugiau…]

Menkystoms

Jūsų tiek daug, kad nežinau, ką tarti…
Linkėti jums visokių dangiškų malonių,
o gal į tėviškės laukus ir klonius
seimą sušaukt ir nuoširdžiai išbarti.
[Daugiau…]

Aštuntoji diena. Autoportreto korekcijos

Aštuntoji diena. Į pavasarį.
Atitirpę veidai ir bruožai.
Ir siužetas – liūdnas, bet nieko – [Daugiau…]