Kryžkelė

ATĖJAI pasaulin nuogas
Ir išeisi taip iš jo.
Šauksies artimą? Gal žmogų?
O gal brolį? Kas iš to!
[Daugiau…]

Mal du pays

KADA ima per Mušrota spinduliai švaistytis
Ir sužydi kalnai kruvini,
Tu Monblanu ir Beldonės grandimi dantyta
Pas mane kas vakaras eini.
[Daugiau…]

Katarsis

AŠ TIK tau visas širdies gelmes atversiu,
Kaip aš niekad, kaip aš niekam nesakau.
Nusiplauk nekruvinos aukos katarsiu,
Mano, žodžio kruvina auka.
[Daugiau…]

Chimeros akys

IŠ MEDŪZOS kraujo lekia
Baltas žirgas su sparnais,
Kad Chimeros plieno akys
Užugestų amžinai.
[Daugiau…]

Vorksla

VAI DAUG vandens tavimi, Nemune, tekėjo,
Vai daug dar ašarų karčių tekės –
Tavimi, Lietuva, vis niekas netikėjo,
Tavimi niekas netikės…
[Daugiau…]

Hidalgo

JAU TU TEN nieko nepamilsi
Ir nieko tu nepasiilgsi!
Tavo širdis tokia pailsus
Ir toks stiklinis tavo žvilgsnis.
[Daugiau…]

Pasikalbėjimas

AŠ NEMANIAU, kad busi lengvabūdė.
Pergreit, pergreit tave išlepino.
Tu patikėk, mano širdyje glūdi
Tavo laukai ir tavo kapinės.
[Daugiau…]

Naktis

IŠ IŠGĄSČIO sustingom,
Pusiaukelėj kai atsigrįžome –
Tai vis naktis, ir tokia sielvartinga,
Kaip Dievo Motina po kryžiumi…
[Daugiau…]

Ne aš

AŠ VISADA liūdesio kupinas,
Man atrodo, kad džiaugsmą slegiu.
Norėtųsi džiaugsmo, norėtųs nors trupinio.
Iš tiesų net pačiam nesmagu!
[Daugiau…]

Antipona

BE GALO man įkyro, įkyro man
Tas dirbtinis juokas ir ašaros!
Pasižiūriu stebėdamas nei chiromantas,
Kaip ritasi žvaigždė dangum ir ežeru.
[Daugiau…]