Tu lauki

TU LAUKI, ir laukti nusibosta,
Bet laukdama nelaukti negali…
Akis nuleidi, it beviltį mostą,
Ir verda reibsta ratilai žali…
[Daugiau…]

Akys

NUOLATOS tau akys nuo žemės nusprūsta
Tau ši žemė svečia –
Amžinai krūtinėj blaškosi ir gūsta
Ilgesys ir kančia…
[Daugiau…]

Ir gyvatės gėluo

MUS vis gelia gėla, it gyvatės gėluo,
Ir jos nuodai gyslose kraują stangina –
Mus svajonės apvils ir mums laimė meluos,
O troškimai mus kalins žiauriai prirakinę…
[Daugiau…]

Nuostabi diena

O NUOSTABI diena! Lietaus būriai
Skubėdami viens kitą vaikė…
Kasdieniškai, šykštuoliškai, žiauriai
Išdžiūvęs senis svarstė laiką.
[Daugiau…]

Skausmas

TU MANE sekioji nuo pačios vaikystės,
Lyg šešėlis, lyg šunelis įkandin –
Mėčiau pėdsakus norėdams, kad paklystum,
Ar krante paliktum, pasileidus vandenim!
[Daugiau…]

Mater dolorosa

VISOS tavo mintys, svajos ir troškimai
Nuolatos sudūžta, lyg uolon banga…
Visas tavo kelias, tartum prakeikimas,
Tartumei plėšikų užkeikta anga…
[Daugiau…]

Vėlinės

JOS BUVO rūškanos, sentimentalios
Tos paskutinės mano Vėlinės Kaune –
Su apšviestais nugeltusiais berželiais,
Su lapais čežančiais, su plaukiančia minia.
[Daugiau…]

Juoda melancholija

ATEINI, ir randi mane rašantį
Ar bežiūrintį žvilgsniu graudžiu…
Ir tarytumei įnamį blaškantį
Vis jaučiu nuolatos, ir girdžiu
[Daugiau…]

Platanai

JAU VĖL liūdnai šlamėdami platanai
Prie mano lango ims nusilapos…
Ir nerimas jau širdį vėl kutena,
Kad metų metai nuslenka taipos
[Daugiau…]

Vakaras

UŽUMIRŠI laimę, užumirši garbę,
Ir apges tau akys, ir žemės tau norai;
Grįši tu išsekęs po kasdienio darbo,
Lyg iš šimto metų, iš senos kontoros.
[Daugiau…]