Ar skauda man širdį?

Ar skauda man širdį? Oi ne, oi ne!
Gegutė kukuoja „ku kū“ miške;
Kukuoja-dejuoja ir širdį griaudina,
Lyg tartum į girią, į tamsią, vadina
Ir tiek man pasako slapčia.
[Daugiau…]

Akys

Oi, daugel gražių, numylėtų akelių,
Juodų, mėlynų, aušrai tekant, žiūrėjo!
Šiandieną jos miega ramiai tarp kapelių,
O saulė sau teka, kaip tuomet tekėjo.
[Daugiau…]

Apleistam parke

Kai čia orkestras grojo ir žydėjo gėlės,
Buvai ir tu, baltasis mano džiaugsme!
Dabar taikai apleisti – rauda vėjas –
Ir lapai skrenda, kaip geltoni paukščiai.
[Daugiau…]

Festivalis

Purpuriniai išsiskleidė metai –
Sidabrinių erdvių augalai.
Advokatai ir akrobatai
Skraidė ore kaip angelai.
[Daugiau…]