Vaikystė

Laukinių rožių vijokliuos paskendę kapai.
Išblyškusios moterys raudančiu vieškeliu veža
eglaitėm skurdžiom apkaišytą mėlyną karstą.
Iš tolo ataidi skausmingi koplyčių varpai…
[Daugiau…]

Sūnūs palaidūnai

Taip vėlų vakarą atėjome prie miesto vartų išdidžių.
Sargai mums švietė mėlyna žibintų ugnimi į veidus.
Mes klausėm tylūs, plakančiom širdim, skaudžių
keiksmų; apdriskę, permerkti rudens lietaus liūčių…
Įeikit, valkatos – jie šaukė mums. Jie mus įleido
[Daugiau…]

Pavasaris kalėjime

Nematei tu sprogstant beržo,
Negirdėjai vyturėlio – –
Ilgesingą žvilgsnį varžo
Tau grabai drėgnų šešėlių.
[Daugiau…]

Saulės kraujas

Alkanas ir plikas kovas
vandenim patvinęs –
Čiulba, cypauja, čirena
pabaliai, pakrūmė,
Kur ieškosi, vargo paukšti,
sau šiltos nakvynės? –
[Daugiau…]

Mano vaikelis

Brydė rugiuose – ne žvėries –
Ant katinėlio kam baries?
Tai baltaplaukis mano vaikelis –
Kur tu iries?
[Daugiau…]

Varnos

Nušalnotos gėlės
Lenkia galveles –
Rudens juodbėrėlis
Jau pakando jas –
[Daugiau…]

Alyvos

Manęs dar nebuvo –
Alyvos žydėjo – –
Manęs nebebus jau –
Jos vėliai žydės –
Ir kris jų lapeliai
Nuo saulės ir vėjo,
Kaip smėlio saujelės,
Ant mano širdies -

Liūdesys

Pro pageltusį lempos lavoną
Skrenda sapnas ir meta ant kranto
Mano sielą – į debesio foną,
Kaip paveiksle kažkokio Rembrandto.
[Daugiau…]

Begalinis liūdesys

Ant melsvo fono – žvaigždės blyškios.
Naktis kaip ašara šviesi.
O žemėj žydi baltos vyšnios
Ir begalinis liūdesys.
[Daugiau…]

Praeivis

Grėsmingi pavasariai griaudžia,
Ir rudenys rėkia ir rauda,
Ir vasaros kilimus audžia,
Ir žiemos skaičiuoja naudą:
Sidabrą. O aš praeinu
Negaudamas dovanų.
[Daugiau…]