Kvolijosi šilo meška

Kvolijosi šilo meška,
Ū ta ta ta, ū ta ta ta.
[Daugiau…]

Lėk gervė, lėk gervelė

Lek gervė, lek gervelė,
Lek gervelė per girią.
O o o o!
Lek gervelė per girią.
[Daugiau…]

Lietuva

Lietuva – tai laukai ir takeliai,
Lietuva – tai žibutės laukuos,
Lietuva – žydros akys seselių,
Juodbėrėliai žirgai prie tvoros. (2×2)
[Daugiau…]

Lietuviais esame mes gimę

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!
[Daugiau…]

Lietuvos himnas (Tautiška giesmė)

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
[Daugiau…]

Linksminkimos

Linksminkimos! Linksminkimos,
Pakol jauni esma,
Nebus laiko mums linksmintis,
Kada pasenės’ma,
Kada savo žilą galvą
Jau žemyn nulenks’ma,
Ir eidami pasirėmę,
Grabui vietą rinks’ma..
[Daugiau…]

Malu malu viena

Malu malu viena,
Pasižiūriu – diena.
Suku girnas tunkiai,
Kad byrėtų smulkiai.
[Daugiau…]

Mažam kambarėly

Mažam kambarėly
Ugnelę kuriu. (2×2)
Girdžiu kaip motulė
Kalba su kariu: (4×2)
[Daugiau…]

Mes išliksim jauni

Su pirmąja linksma kregžde,
Su purienom šlaituos,
Du gandrai naujame lizde
Vestuves kleketuos.
[Daugiau…]

Mes pažįstam šeimininką

Mes pažįstam šeimininką,
kur svečių nemyli:
Aplink bačką sukinėjas,
Už stalelio tyli.
Tylėk, netylėk – reiks alučio duoti!
Mes alučio neragavę – namo nevažiuosim!
[Daugiau…]