Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos

Kaip brangi esi, žeme tu gimta.
Nors būnu toli, tau širdy vieta.
[Daugiau…]