Dar nejok, dar sustok

Dar nejok, dar sustok, dar mėnulis teka. (2 k.)
Aš girdėjau, aš girdėjau, ką tėvelis šneka. (2 k.)
[Daugiau…]

Draugas

Dar neišeikime, dar pastovėkime,
Juk neužmigsim, vis tiek neužmigsime.
Šitokį vakarą, šitokį lietų
Kaipgi paliksim, kaipgi paliksim?
[Daugiau…]

Draugystės laužas

Nors mes kartu ir buvom neilgai,
Draugystės laužas degs mums amžinai.
Kiek draugų, kiek naujų veidų,
Žydra banga, saulė raudona.
[Daugiau…]

Dukrele slugele

Dukrele slugele, kas kamaroj braška? (2 k.)
Motule širdele, katins pelį pjaun. (2 k.)
[Daugiau…]

Dzūkija

Kiek daug gražių dainų,
Bet gražiausios mano tėviškėj.
Su daina aš gyvenu:
Koks gi tu dzūkas be dainos?
[Daugiau…]

Ein bernelis per laukelį

Ein bernelis per laukelį
Su šviesiu dalgeliu,
Oi ja, oi ja ja,
Su šviesiu dalgeliu.
[Daugiau…]

Eisim broleliai namo

Eisim, broleliai, namo, namo,
Jaunieji broleliai, namo, namo.
[Daugiau…]

Eisva musu abudu

Eisva musu abudu (2 k.)
Žaliojon giružėn abudu. (2 k.)
[Daugiau…]

Ėjau aš per gatvę

Ėjau aš per gatvę labai plačią
Susitaręs sutikti savo marčią
Priėjęs prie sudaužyto lango
Netyčia užlipau aš ant stiklų
[Daugiau…]

Ėjau pieva

Ėjau pieva, tokia žalia pieva,
Už to kupsto užkliuvau, užkliuvau,
Pakėliau galvą, tą sunkią galvą,
Gėlėms tariau:
[Daugiau…]