Ant melsvo ežero bangų

Ant melsvo ežero bangų
Laivelis supos be irklų,
O tu sėdėjai prie manęs
Ir skynei vandens lelijas
[Daugiau…]

Ant tėvelio dvaro

Ant tevelio dvaro
Sakalai krypavo,
Sakalai krypavo,
Dudelem dudavo.
[Daugiau…]

Ar aš tau, sese, nesakiau

Ar aš tau, sese, nesakiau?
Ar tau žodelio netariau?
Iššluok kiemelį subatoj,
Atjos bernelis nedėlioj. (2×2)
[Daugiau…]

Ariau ariau

Ariau, ariau, ariau
Lygiuosius laukelius.
Atėjo mergelė,
Atnešė pusryčius. (2×2)
[Daugiau…]

Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom

Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom,
Apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom.
Ir valdovui tartum tėvui,
Nusiėmęs kepurėlę,
Nusilenksiu.
[Daugiau…]

Aš užgimio ubagėlis

Aš užgimio ubagėlis,
Ir užaugo prasčiokėlis.
Ainu par svieto verkdamas,
Geradėjus garbindamas. [Daugiau…]

Aš išdainavau

Aš išdainavau
Visas daineles,
Dar vienos nedainavau.
[Daugiau…]

Aš pasėjau linelius

Aš pasėjau linelius
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.
[Daugiau…]

Atskrend sakalėlis

Atskrend sakalėlis
Per žalią girelę,
Atmušė sparnelius
Į sausą eglelę.
[Daugiau…]

Auga auga apynėlis

Auga auga apynėlis
Tėtušio sodely.
O ką kalbi, vyno žolele?
[Daugiau…]