Augo girioj ąžuolėlis

Augo girioj ąžuolėlis, (2 k.)
Augo girioj ąžuolėlis,
Pas tėvelį sūnaitė(lis). (2 k.)
[Daugiau…]

Augo kieme klevelis

Augo kieme klevelis,
Augo kieme žaliasai,
Po tuo klevu po žaliuoju
Gul bernelis jaunasai.
[Daugiau…]

Balnokim broliai žirgus

Balnokim, broliai zirgus, (3 k.)
Reiks karan joti. (2×2 k.)
[Daugiau…]

Bitute pilkoji

Bitute, pilkoji
Iš kur medų nešioji?
(x2)
[Daugiau…]

Brisk per upę

Brisk per upe, brisk per upe, brisk per upe Saltuoną, je!
Pasikaise, pasikaise, pasikaise, sijuoną. Je!
[Daugiau…]

Būčiau nekalbėjus

Būčiau nekalbėjus, nekalbėjus, ne,
Būčiau nekalbėjus, nekalbėjus, ne.
Gražios buvo jo akelės – susigundžiau,
Gražios buvo jo akelės – susigundžiau.
[Daugiau…]

Buvo gera gaspadinė

Buvo gera gaspadine,
Gero vyro zmona,
Ir suspaude saldu suri
Su visa smetona.
O cha cha cha, o cha cha,
O ja ja ja, ja jai,
Ir suspaude saldu suri
Su visa smetona.
[Daugiau…]

Buvo naktys švento Jono

O pavasari malonus,
O pavasari gražus,
Tu toks mielas, paslaptingas,
Tu atgaivini jausmus.
[Daugiau…]

Čigonai

Ten toli ošia žalia girelė,
Prie jos čigonai kuria ugnelę.
Skamba gitaros, gaudžia trimitai,
Moterys šoka, groja vyriškiai. (2×2 k.)
[Daugiau…]

Dar daug dainelių

Dar daug dainelių, mieloji sese,
Tau padainuoti seniai žadu.
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų. (2×2 k.)
[Daugiau…]