Leliumoj siuntė mane

Leliumoj siuntė mane leliumoj
Gailus šešurėlis leliumoj
Leliumoj žiemos čėsy leliumoj
Basų per tiltų leliumoj [Daugiau…]

Oi ant kalno bačkelė, Kalėda

Oi ant kalno bačkelė, Kalėda,
O po kalnu alų varė, Kalėda,
O po kalnu alų varė, Kalėda.
[Daugiau…]

Už girių ugnelė degė

Už girių girių
Ugnelė degė
Ei, Kalėda, Kalėda
[Daugiau…]

Vai atvažiuoja lėlių Kalėda

Vai atvažiuoja lėlių Kalėda
Lėlių Kalėda Kalėda

Auksiniais ratais šilkų botagais
Lėlių Kalėda Kalėda
[Daugiau…]

Kalnai ten dainavo

Kalnai ten dainavo, upeliai klegėjo
Kur aš mažutėlis laksčiau. (2×2)
Pušelės lyg rūtos lingavo nuo vėjo
Ir kilo aukščiau, vis aukščiau. (2×2)
[Daugiau…]

Kalnuos dainuoja

Kalnuos dainuoja rageliai uli uli jo
Ir žydi gėlės tenai kalnuos.
[Daugiau…]

Kas ten po mano sodelį vaikščiojo

Kas ten po mano sodelį vaikščiojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)
Gal tėvelis bitelių dabojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)
[Daugiau…]

Klumpakojis

Oi berneli, negerai, negerai, negerai,
Blogas klumpes padarei,
Blogas klumpes padarei.
Stvėriau kelmą iš peties,
Liejau klumpes iš akies.
Šoku aš, šoki tu,
Šokame visi kartu.
[Daugiau…]

Ko liūdi, berželi

Ko liūdi berželi, ko liūdi?
Ko verki nuleidęs šakas?
Kam svyra žalieji lapeliai?
Kam varvini šaltas rasas?
[Daugiau…]

Kokiais keliais bekeliaučiau

Kokiais keliais bekeliaučiau,
Tėviškėn mintys nuves.
O mylimas mano krašte,
Nuolat ilgiuosi tavęs.
[Daugiau…]