Pavasario naktys

O gegužio naktis – pavojinga,
Tu nubrisi į sodą gilyn,
Atsistosi po vyšniomis – sninga,
Ir prikris šilto sniego širdin.
[Daugiau…]

Dvylika eilučių nežinau apie ką

Šešiakojis devyngalvis,
Užsimojęs tartum kalvis,
Ant manęs staiga kad šoks –
Nežinau aš, kas jis toks!
[Daugiau…]

Eina garsas

Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai
Trobelė miškų pakrašty.
Pavasario vakaras eina – ir štai
Sutrinka pušynai aukšti.
[Daugiau…]

Svečiuose pas Žibutę

Aplankysim šįryt mes Žibutę,
Kanarėlių žydinčią sesutę,
Mažą didelio Dangaus dukrelę,
Kur viena parimus prie upelio.
[Daugiau…]

Žemės sapnas

Balandis buvo. Bulvės dirvon ėjo,
Kastuvai šaunūs rausė ten daržus.
Staiga atjojo į laukus Rugsėjis –
Jis buvo į Balandį panašus.
[Daugiau…]

Vasario 28-oji

Dangus, it kalėjimo sienos…
Ūžia, lyg vieškeliai, vėjas…
Kaip šluotą, apžergusi dieną,
Pūga, tartum ragana, skrieja…
[Daugiau…]

Atlydys

Ko gi šiąnakt verkė stogas? –
Gal jisai sapnavo slogą? –
Ne! Tai Kovas ir Vasaris
Ten ant stogo barėsi.
[Daugiau…]

Pavasario puota

Svyravo žiedelis
Lingavo be vėjo,
Ant baltojo žiedo
Bitutė dūzgėjo.
[Daugiau…]

Vyturys

Spinduliai per lauką bėga
Ir sutirpdo baltą sniegą.
Žiemkentėli, pabudai?
Ant pečių šalti ledai.
[Daugiau…]

Gluosnio gintarėliai

Šviečia gluosnio pumpurėliai –
Pilkapūkiai katinėliai.
Šalti, šalti, nebedrįsk,
Pasibelst į mūs duris.
[Daugiau…]