Pavasaris

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vėversiai,
Čyrena, sparneliais plasnoja.
[Daugiau…]

Iš Danutės akių

Iš Danutės akių tai dangus, tai naktis;
Jų gelmė – amžina paslaptis!
Pasakyk, pasakyk, kas per galia-dvasia
Tavo žavinčios akyse?
[Daugiau…]

Pumpurėlių sprogimas

- Oi mergytės, kas čia sprogo,
Kad varlytės net pašoko?
[Daugiau…]

Pavasario svaigulys

Tau pirmą pavasario dainą aukoju.
Tau žiedus žibučių sudėsiu po kojų. –
Tik skriskim kartu su pavasario vėju,
Su jaunu kvapu sprogstančiųjų alejų.
[Daugiau…]

Laukiamajai

Pilka žemė, pilki dangūs,
Kaukia vėjai alkani.
Tu viena, kaip saulių bangos,
Šviesius burtus dalini.
[Daugiau…]

Pavasaris arba Vivaldi

Fioletinės kekės balandžių
Ties nušvitusiu marmuru kabo.
Horizontai pavasarį švenčia,
Ir platanai pakyla iš kapo.
[Daugiau…]

Lietuvis ir giria

Tu girele, tu žalioji!
Ko griaudingai taip vaitoji?
Ar krūtinę plėšo vėjas?
Ar tau Dievas davė jausmą?
Ar supranti ir tu skausmą,
Kurs taip spaudžia palytėjęs?
[Daugiau…]