Vėjavaikis

Pasikinkęs jauną vėją,
Vėtrą šaunią apkabinęs,
Leidžiuos per padangių plynes
Su pavasariu lenktyniais.
[Daugiau…]

Agitacinio pobūdžio eilėraštis su priemaiša piršlybų

Pavasario saulė nušvito meiliai
Ir žiūri.
Ei, žeme,
Žemėn kepurę! [Daugiau…]

Virgilija

AR TAI širdy, ar marių gylyje
Pasaka nuskendus?
Vigilijų vigilija,
Pavasarinis gandas!
[Daugiau…]

Apie pavasarį

PAVASARIS prakala pumpurus,
Žiedais apkaišo metūges –
Kvepėjimu aštriu, lyg kamparu,
Beržuos apsvaigsta gegužės.
[Daugiau…]

Pavasaris

NIŪRI, pajuodusi velėna
Žaliomis adatomis kiūto,
Pašlaitėje žibutė mėlyna
Ir upeliuko perlai kruta.
[Daugiau…]

Pavasaris

Danguj kažkas paliejo melsvą rašalą,
o žemėj – tušą;
saulė nusijuokė, paglostė mašalą
ir tarė: „Kelkis, gluše“! [Daugiau…]

Žaliam gimtadienį

Lyja – – –
Kovarnis dreba pašiurpęs.
Už kalvų – pavėlavęs pavasaris
Aunasi žydinčias kurpes –
Tulpę ir leliją – –
[Daugiau…]

Amoroso

Saulė
Įkaitusiais veidais
Straksi medžiu viršūnėmis –
Lyg mergina, [Daugiau…]

Eilėraštis su lakštingala ir traukiniu

Paupy už seno geležinkelio,
Kurs pavargęs pasuka į vakarus,
Taip giedojo ten maža Lakštingala,
Kad jos klausės didelis Pavasaris.
[Daugiau…]

Pavasaris

Lietaus jaunesnioji sesuo
Migla atkeliavo klajūnė –
Lyg Brisius iš raštų Biliūno
Ją sekė pavargėlis šuo.
[Daugiau…]