Pavasaris be manęs

Seniai atspėjau tavo vargą.
Dabar žinau atmintinai –
Dar kai ruduo ruduot pradėjo,
Nuraudonavo putinai.
[Daugiau…]

Vėlybas pavasaris

Būtų gera paskubint pavasarį
Per purviną turgų, per lauką prišlapusį.
Vis tiek neberast atminimų
Sunešiotuos pernykščiuose lapuose.
[Daugiau…]

Pavasaris

Saulė aukštyn pasiritė.
Žemėj vanduo patvino.
Saulė karšta kaip spiritas,
Svaiginanti kaip vynas.
[Daugiau…]

Laukiu pavasario

Tylioj ir saulėtoj popietės klasėj
vaikai, pasilenkę virš popieriaus, rašo
rašinį: “Laukiu pavasario…”
Pro nuogą, šakotą klevą, už lango,
matau debesim išmargintą dangų;
rasotu stiklu kaip ašaros
teka tirpstančio kovo ledas. Pavasario
laukiu ir aš. Kai pro graudų gruodą
kalasi pirmas želmuo. Kai balandžiai burkuodami
braido balutėse ant garuojančio grindinio.
Kai visagalė ir spindinti
saulė užlieja visą miestą ugnim…
[Daugiau…]

Pavasario fuga

Nebekalbėkim daugiau
nei vieno žodžio –
žodžių gana.
Tegul skardena
tarp garuojančio
gruodo ir tarp dangaus
tiktai vyturėlio daina.
[Daugiau…]

Pavasarėjant

Iš Arktikos pučia lėtai
šiltėjantis vėjas.
Ledo lytys
plaukia pavandeniui:
bokštai balti
po vandeniu.
Baltos Arktikos meškos
taškosi saulėje.
[Daugiau…]

Pavasariai

Kužda ir kužda neramūs miškai pro miegą.
Nuo alsavimo karšto dreba malūnų sparnai.
Mėlyno mėnesio akys spindi tankmėj.
[Daugiau…]

Pavasaris užima didmiestį

Ant ežerų suskeldėjusio stiklo
parpuolus, regi bundančias žuvis žiema.
Jos nugaron susmigę saulės peiliai blyksi,
ir baltas kraujas teka čiurkšlėm krūtine.
O vėjai jos suplėšyta, dėmėta miline
pavasario kariuomenei sukilti moja.
[Daugiau…]

Vandens malūnėliai

Pro žaizdotą žemės plutą trykšta
saulėn krykšdamas pavasario vanduo.
Linksi vėjuj drėgnos karklo rykštės.
Atsispindi mėlynas dangus vaikų veiduos.
[Daugiau…]

Pavasaris ir vaikai

Pavasaris ant lygumų patiesęs
lininę juostą – vieškelį –
džiovina saulėje. O šviesūs
plaukai raudono riešuto
eglyne spindi.
[Daugiau…]