Pavasario žemė

Pavasario žemė, kaip motinos krūtys,
Silpnutei gyvybei nesigaili peno.
Į širdį įsiėmė alkanos šaknys
Ir pirmąjį šypsnį žiedais išlukšteno.
Siūbuojančių jūrų ir mėlyno skliauto
Nepratusios akys apimt neįmano,
Bet motinos žemės palaimintos krūtys
Silpnutei gyvybei nesigaili peno.
[Daugiau…]

Tegu tave dievai

Laukuos šalna. Šarmotasai rytys
Jau tuoj ir mano taką švilpdams nubarstys
Geltonu gintaru ir baltu sidabru,
Kad būt širdy ramu, o akyse skaidru.
Jau pūstelėjo girioj bangos šalto kvapo,
Geltonu sukuriu įsimetė tarp lapų, –
Ir kugžda kuklios liepos ir liekni klevai:
Tegu tave dievai, tegu tave dievai.
[Daugiau…]

Pavasario saulėj

Kaip akys po verksmo nusišvietė dienos.
Pavasario saulė – viešnia nuotaikinga:
Nei sprogstančio džiaugsmo, nei žydinčios meilės
Gėlių pumpuruose jaunatvei nestinga.
[Daugiau…]

Kregždelė

Da saulelė kelt ketina,
Mane čiulbėjims budina,
Žiūriu per langelį –
O ten čiauška kregždužėlė,
Juodmėlynė paukštužėlė,
Statant sau namelį.
[Daugiau…]

Prieš šv. Velykas

Šiandien nėra dar lauko gėlių-
Gerumu tegu žmonės žydės.
Suskambėsiu švelniu varpeliu,
Vos tik šypsenas puokštėn sudės.
[Daugiau…]

Agitacinio pobodžio eilėraštis su priemaiša piršlybų

Pavasario saulė nušvito meiliai
Ir žiūri.
Ei, žeme,
Žemėn kepurę! [Daugiau…]

Gegužės daina

Pražydęs sodas ir šilas ūžia –
Linksmoms vestuvėms puošias gegužė…
Skruostai raudoni, mėlynos akys –
Stebiu, kaip stiebias kaštanų žvakės [Daugiau…]

Debesų jaučiukai

Laukai pavasarėja.
Tik dar rytais šalčiukai.
Dangaus pakluonėms vaikštinėja
Debesų jaučiukai.
[Daugiau…]

Duonelaitiškas

Pavasaris aukštielniakas nugriuvo žemėn.
Diegų prilindo ir vabalų visokių pribirėjo.
O kur toliau, kur pamiškėje,
Tai laukai atrodo lyg aptemę,
Lyg rūkas draikosi, liuliuojamas vasario vėjo. [Daugiau…]

Vokiškas pavasaris

Berlynas aukštyn kojom dribso,
O mėnuo, senas idiotas,
Elektros viela pažabotas,
Šypso. [Daugiau…]