Agnus dei

Popiet dangus paniuręs, apsiniaukęs,
ir debesys per dangų ėjo
juodi, kaip juodo karnavalo kaukės,
debesys juodieji.
[Daugiau…]

Susigalvojimas

Aš negaliu atsižiūrėti
dangaus žvaigždžių ir marių dugno žalio
ir pora žodžių iš gražiausios psalmių vietos
apsimainyti su pačiu karaliumi.
[Daugiau…]

Gėlės miršta

Gėlės miršta. Jos numiršta. O aš ne.
Gėlės – imkit, numarinkit ir mane.
[Daugiau…]

Daržininkas

Aš visą pavasarį mielą
gėlytes darže sodinau
ir sutemų pilna lūšnelę
visai užmiršau, užmiršau.
[Daugiau…]

Jerichono rožė

Kaip Jerichono rožė metų dvylika žydėjau.
Žydėjau kaip brangi relikvija.
Paskui ir aš ir ta gėlė jau,
abu pavytę likova.
[Daugiau…]

Pakalnių vergai

Keleiviai, prieikite kalnus!..
– Mes drebame … bijome jų …
Čia uolos be dyglių ir švelnios.
– Bet daugel nutraukta gijų …
[Daugiau…]

Saulės žiedelis

Saulėtas Viešpatie,
Tavo šešėliuose
mūsų aušrinių maldos
piramidės.
[Daugiau…]

Vasaros saulėlydis

Saulele, dar neik namo!
Dar leisk mums linksmai pažaist!
Dar valandėlę palūkėk
ant kalno – ties beržais.
[Daugiau…]

Aušta

Tekėk, saulele, tekėk.
Jau mano klevas pabudo.
Jau krykščia kregždės po langu.
[Daugiau…]

Viržiai

Saulelė eina miegoti
viržių rausvais kilimais.
Iš kur tiek šviesių spalvų
pilkojoj žemelėj imas?
[Daugiau…]