Augo sode

AUGO sode serbenta
Ašarinėm kekėm –
Buvo meilė taip šventa!
Niekam nepasakėm…
[Daugiau…]

Palei lieptą

PALEI lieptą, prie berželio
Viršūne nulinkusia,
Anksti rytą saulė kelias,
Jūroj išsitrinkusi,
[Daugiau…]

Baladės

1.

PAUPY,
Mėnesienoj
Džiūsta varžos,
O upely varlės kvarkia;
Slenka šmėklos pro padaržes,
Ir viena, jaunoji, verkia…
[Daugiau…]

Vėjavaikiškas vėjas

I

Vėjas atprunkščia iš Baltijos
Siusdamas, siausdamas,
Šiaušdamas, lauždamas,
Raudamas, nešdamas,
Vejamas, gaudomas…
Ei tai valia, tai valia, tai valia.
Milijonas valių.
Nesušvilps – negaliu.
Nei krypties, nei kelių
Kur pasuks – te valia.
[Daugiau…]

Žvaigždžių žvejys

Bežvaigždės sutemos, o tu po juodą upę
braidai ir vakar čia žvaigždes sukritusias renki.
Pakrantės gluosnyje maža paukštelė tupi,
o jos giesmė pavargusi, sunki…
[Daugiau…]

Žiedai, žvaigždės ir sapnai

Visi žiedai nukrito, niekas niekas
jų nesurinks.
Visų pušų viršūnės – sniegas! sniegas! –
vaitos ir links.
[Daugiau…]

Smiltys ir metai

Pro Tavo pirštus, Viešpatie, kaip smiltys srūva laikas,
pro Tavo pirštus, Viešpatie, jis bėga kaip vanduo,
ir aš renku jo trupinius, kaip renka žiedus vaikas,
ir upių aš einu ieškot ir niekur nerandu…
[Daugiau…]

Upės

jos neša pavasario verdantį kraują,
jos neša gyvybę lankoms ir laukams,
į jų, tartum giesmę, amžiną sraują
įlies saulė purpuro rožių žiedams.
[Daugiau…]

Žiedo gyvybė

Iš toli tu ateini, gyvybe žiedo,
iš tamsiųjų žemės motinos gelmių,
šilko rūbu rytą ji tave aprėdo,
ryto rasą aš taip pat iš jos semiu.
[Daugiau…]

Amžių lieptas

Į vieną upę bėga mūsų upės,
į vieną žiedą pinas mūs laukų žiedai,
vienu keliu ir tau eit nesuklupus
ieškot, ką vakar naktį praradai.
[Daugiau…]