Vaiski pilnatis

VIRŠUM miško vaiski pilnatis,
Šilko drignė geltonai žalia –
Buvo lygiai tokia pat naktis,
Tokia pat žvaigždelė mirkčiojo šalia.
[Daugiau…]

Rutina

ABU, abudu prislėgtu rutinos…
Didžiulio voro užspęstam tinkle
Drugeliai blaškosi, o žydi linas
Mėlyne vaiskia, atkaklia…
[Daugiau…]

Mėnesiena

LIEKNOS pušys dangų remia
Ošesys kurtus…
Nemainyčiau šitos žemės
Į didžius turtus.
[Daugiau…]

Iš ūkanoto

IŠ ŪKANOTO rūškano rudens
Paklydęs gervių sielvartas skardėjo.
Ir gaila metų ir vandens,
Kur šita ūkanų tyla tekėjo.
[Daugiau…]

Erratum

JAU KITOKIOS bangos ir kitokia jūra.
Taip, per daug čia rašalo, o per maža kraujo!
Norisi į ugnį mesti korektūrą
Ir rašyti viską, viską vėl iš naujo.
[Daugiau…]

Ir ašaras

IR AŠARAS rydamas, it sužiedėjusį kąsnį,
Apie tave ilgai ir taip gražiai galvojau.
Taip, nėra nieko už žvaigždes aukštesnio,
Ir nieko taip brangaus, kaip žemė ši po kojų!
[Daugiau…]

Rūpintojėlis

PASIŽIŪRI į lauką
Ir į stogo samanas: –
Ar jie “kryžiuokit!” būtų šaukę?
Ar jie būt kalę man vinis?!
[Daugiau…]

Peizažas

LAUKAS, kelias, pieva, kryžius,
Šilo juosta mėlyna,
Debesėlių tankus ižas
Ir graudi graudi daina.
[Daugiau…]

Miškas ir lietuvis

O JŪS, melsvi šilai, o nykios platumos!
Aš jūsų sielvarto, jūs sopulio dalis:
Gal todėl mano balsas bus nesvetimas,
Kaip man nesvetimi atodūsiai žali.
[Daugiau…]

Buvo saulė

BUVO saulė balta kaip nuotaka
Ir skendėjo sniege,
Bet kažin kokia keista nuotaika
Mane baisiai slėgė.
[Daugiau…]