Pasivėlavimas

iš nugalėtų atnešu šakelę
iš žiemos pavasarį
iš pasakojimų senelį
sakoma, jis laikė upę šventa
plovė žaizdas [Daugiau…]

Pakeliui į darbą

rytais tartum kulka lekiu
priemiesčių pakraščiais į miestą
sąmonėn prasimuša
kaip tikrai greitai lekiu [Daugiau…]

Tyliajam broliui

mus kerta mirtys ir prisiminimai; ir spengianti kvaila galva
kinkuoja paskui seną kuiną trečioje kautynių eilėje –
užkasę sūnus, tikimės palaidoję teisingą baimę
[Daugiau…]

Tinklas

šokime, kol Paulis Celanas kavą išgers, kai temsta kažką už Balkanų kalnų,
Ičkerijos miestuose! jie nekasa kapo: ore sprogmenų pakaks – tau ir man, ir
kūnų paukšteliams; nėra kam nė švilptelti – šunys nugaišo arba išprotėjo
[Daugiau…]

Poetė

suklupti pirmąjį kartą niekam nematant – lengviausia! atverti duris tarsi dangtį –
angelams, katėms arba krūmams, želiantiems palei slenkstį, sunkiau:
slysta į šviesą takas, liepsnojantis tarytum Bikfordo virvė
[Daugiau…]

Muilas

muilas nemoka kalbėti, tik sugeria visus Babilono tautų skiemenis –
jis putoja – tarytum apvogtas kinų mandarinas arba arabų šeichas,
kvepiantis natašų, elyčių, agnių belyčių – ėriukų! – mėsa ir druska
[Daugiau…]

Kanarėlės

liečiu ir smaginuosi – mudu panašūs! – rožinės fleitos, sraigės,
kaktuso žiedas – užsikemšam ausis! – brazda dviejų dienų barzdelė, monotonija!
grojam liaudies muziką meilingų trečiarūšių žuvelių akvariume
[Daugiau…]

Judas

moteris iš Breigelio paveikslo Linderio dvare
turėjo vienintelę varliagyvės akį ir sūnų
mikčių, vardu Julius Mamikė
[Daugiau…]

Levos duktė

margam perynėly – paskutiniąją naktį – juodų kojinių nenusimovusios
dvi didelės baltos žuvys – keturiom rankom – be irklų varėsi,
lingavo žalio šėko pradalgėje, meduotas uogeles skynė ir čiulpė
[Daugiau…]

Grįšiu

norėčiau paliesti tą nepažįstamą moterį, bent žvilgsniu ar mintimis, ir – sulošti
paskutinįjį kartą! tačiau dingsta ji baugščiai tarpuvartyje, slepiasi už virpančių
užuolaidų arba, ūžtelėjusi lyg vėjas, sprūsta laukan – pro knaipės duris, pažeme
[Daugiau…]