Jaunas Apolonas

Pabalnotas jau pegasas
Kojom žemę kasa.
Nepamirški mano pasą –
Skrisim į parnasą.
[Daugiau…]

Jūra pasaka

Jūra be galo, jūra be krašto.
Laivų skenduolių ji karalystė;
Kur vėjams grojant, bangos dainuoja,
Kur balti žirgai lekia putoja.
[Daugiau…]

Vienuma

Tavo namas, tavo kraštas –
Miško sutema.
Tavo žingsnių aidi aidas
Amžių glūduma.
[Daugiau…]

Pradžia

Pamatęs šokantį Adomą,
Jis trypė žemę tris naktis,
Žinodamas, kad per Sodomą
Dangus į pragarus nukris.
[Daugiau…]

Gaisras

Naktis į žemę šoko nuo debesio,
Geltoną lauką metė į ežerą
Ir galvas rėkiančių šešėlių
Papuošė gaisro rausvais vainikais.
[Daugiau…]

Vidudienis

Jisai, sušukęs, kad neturi sielos,
Iš kreivo bokšto ėmė kristi žemėn.
Po juo blizgėjo ežerai monetom
Ir žolės mito pieno burbulais.
[Daugiau…]

Mūza

Siuvėja mūza iš Denis paveikslo
Ant suolo deda siuvinį, pakyla,
Nueina vasaros tuščia gatve,
Pageltusia tartum kiniečio veidas.
Marga suknelė ima lipti laiptais,
Ir jai po kojom ąžuolinis balsas
Skanduoja jambais bėgančius žodžius.
[Daugiau…]

Karšta diena

Dangų rėžia kiparisas plonas,
Ir karštos dienos odekolonas
Liejasi peizažui ant žaizdų.
Švelnios adatos subado širdį,
[Daugiau…]

Vakaro mintys

Į vakarus raudona, didi saulė leidos
Ir šypsojos tylios ironijos skruostais;
Žmonių nuvargusius ir prakaituotus veidus
Lydėjo spinduliais, slaptingais ir keistais.
[Daugiau…]

Viltis

Sunku mums būtų be vilties!
Be jos skausme kas suramintų!
Kas duotų širdžiai tiek ugnies?
Kas ištvermę varge gamintų?
[Daugiau…]