Viršininko išbarimas

broliai su tavim kalbės
stulpai apleistos tvoros
būgnai išsitempę
balsai palei žemę [Daugiau…]

Pasivėlavimas

iš nugalėtų atnešu šakelę
iš žiemos pavasarį
iš pasakojimų senelį
sakoma, jis laikė upę šventa
plovė žaizdas [Daugiau…]

Pakeliui į darbą

rytais tartum kulka lekiu
priemiesčių pakraščiais į miestą
sąmonėn prasimuša
kaip tikrai greitai lekiu [Daugiau…]