Per pasaulį keliauja žmogus

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė,
žydro veido, kaip žydras dangus,
kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė
per pasaulį keliauja žmogus.
[Daugiau...]

Piligrimai

Visam pasauly aidi skaudūs mūsų žingsniai –
visų šalių visų dienų visuos keliuos –
artyn artyn vis prie mirties atverto slenksčio
ir niekad niekad atgalios.
[Daugiau...]

Jei gyvenimas sapnas

Jei gyvenimas sapnas … ir vėlei
reiks pabust ir gyvent ne sapne,
jei mūs dienos tik blankūs šešėliai,
kas tą naktį užmigdė mane? ..
[Daugiau...]

Ženklų psalmė

Aš pro pasaulio džiaugsmą gal praeisiu,
ir mano paslapties pasaulis nežinos –
nustūgaus vėtros pro viršūnę, nukris rudenio vaisiai
ir sielininkai Nemunu lig deltos nudainuos.
[Daugiau...]

Jaunystės vainikas

Tau per kalnus aukščiausius perkopti,
tau iš jūrų, iš vargo išbristi,
mes nupinsim gražiausį vainiką
tau iš vėtrų ir vėjų, jaunyste.
[Daugiau...]

Vakaro kamelija

Lange kamelija palenkus galvą žvalgos,
ir žiedas meldžiasi – “tylos … tylos”,
ateina vakaras kaip senas elgeta,
iš kiemo šunes jo nebeišlos.
[Daugiau...]

Mėnulio spinduly

Aušra užmigs už sodo,
kaip vasara žieduos –
kas tau užmigt neduoda,
kas tau nubust neduos.
[Daugiau...]

Ateities paveikslas

Mūsų gyvenimas kaip samanė bitelė
vėlyvą vakarą į avilį parskris,
jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pašalę –
kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.
[Daugiau...]

Ugninis stulpas

Kieno gyvenimas kaip burinis laivelis
į tolumas, į tolumas nuplauks,
o kieno eis kaip elgeta parpuolęs keliais
ir išmaldos maldavęs nepaliaus.
[Daugiau...]

Mūsų metai

Pro lapus prabėgo šaltas vėjas,
pro viršūnę, kur šešėlį meta …
Kas prabėgs greičiau neg šaltas vėjas?
Mūsų metai, mūsų metai.
[Daugiau...]