Karalius lyras

TA DARGANA dar šiandien tvyro
Širdy naktų ir vakarų –
Tokiu oru karalius Lyras
Buvo atstumtas dukterų…
[Daugiau…]

Kažin kas taip bėga

KAŽIN KAS taip bėga,
Valandas taip neša –
Paskutinės jėgos,
Paskutinis lašas…
[Daugiau…]

Amžių keleivis

Kas tu esi, kur tu eini, keleivi –
į nežinią, į naktį ar audras,
ar rytmečio padangės nusiblaivę
kely tik tavo liūdną kapą ras?
[Daugiau…]

Žmogaus golgota

Veltui jūsų giesmės, girios paukščiai,
niekas jų mirties nakty nesiklausys,
veltui, debesys, jūs dengiat dangų aukštą,
veltui, eglės, jūsų žalias šlamesys …
[Daugiau…]

Lemtis

Tave kalnų viršūnės šaukia,
tavęs pakalnės žalios laukia,
o tu, kaip vergas vakarais,
čia stovi, lauki ir dairais.
[Daugiau…]

Paguoda

Į tenai, kur žydi mėlynos alyvos,
kur upeliai skamba sidabriniai,
debesėliai supasi mėlynėj,
tartum vėlės prosenelių gyvos,
ten, kur prie seklyčios lango rymo
jazminų nusvirę baltos kekės,
į tenai vis grįžta mūsų akys
sapnuose senų atsiminimų
[Daugiau…]

Kaukolė

Aušros take sidabro rasos
kaip brangūs deimantai žėrės,
o ji, nakties žvaigždėms užgesus,
į tavo taką vis žiūrės.
[Daugiau…]

Aurora

Tenai kalnai, o čia pakalnės žalios,
tenai dangus, o čia bedugnės baisios,
ten iš mirties jauna gyvybė kelias,
o čia mirtis ir po žiedais baltaisiais.
[Daugiau…]

Prabėgantis šešėlis

- Eiva, – Tu man tarei, –
į aukštumas iš tų pakalnių ir iš pelkių. –
Nematoma ranka atstūmei durų velkę,
ir pasirodė žiburiai.
[Daugiau…]

Naktis

Kai paskutinis saulės spindulys užgęsta,
kai paskutinis vario varpo dūžis,
aukštų pušų viršūnėse palūžęs,
pasineria į vakaro žarų auksinį raštą,
[Daugiau…]