Tai man dyvai

Tai man dyvai
Dyveliai pastojo,
Kol vasarą
Ažeras sustojo.
[Daugiau...]

Ten, kur Nemunas banguoja

Ten, kur Nemunas banguoja,
Snaudžia krantuose miškai.
O už jų žaliuoja pievos,
Ir žaliuos jos amžinai.
[Daugiau...]

Tėvyne dainų ir artojų

Tėvyne dainų ir artojų,
Už ką tu mus šitaip baudi?
Į kokį džiaugsmingą rytojų
Per skausmą ir kraują vedi?
[Daugiau...]

Tris dienas, tris naktis

Tris dienas, tris naktis,
Keleliu ėjau,
Ketvirtą naktelę,
Girioj nakvojau.
[Daugiau...]

Tūkstantis žingsnelių

Tūkstantis žingsnelių lig mano namelių,
Negaliu nueiti pas savo mergelę.
Ram tad rylia lylia, ram tad rylia lialia,
Negaliu nueiti pas savo mergelę.
[Daugiau...]

Tyliai leidžias

Tyliai leidžias pavargusi saulė,
Paskutiniai šešėliai dienos.
Galbūt viską pasaulyje pamiršiu,
Bet tavęs, mylimoji, niekados.
[Daugiau...]

Ubago giesmė

Sunku ubagui gyventi ant svieta,
Bo jam un žemės gulieti kieta.
Nuog vienų blusų užmigt negaliu,
Ar beiškęsiu nebžinau kadu. [Daugiau...]

Valio, mano dalgelis

Valio, mano dalgelis,
Valio, valio, valio,
Valio mano dalgelis,
Valio, valio.
[Daugiau...]

Vai kur buvai, dzieduk mano

Vai kur buvai, dzieduk mano?
Vai kur buvai, dūšia mano?
Vai kur buvai, tu mano,
Pilkas karvelėli mano?
[Daugiau...]

Stinta pūkis

Stinta pūkis, stinta pūkis,
Stinta stinta stinta pūkis…
[Daugiau...]


Puslapis 11 iš 12« Pirmas...3456789101112