Prie pasakų miesto

Aš lauksiu
Prie Vilniaus,
Prie pasakų miesto,
Kur teka Neris
Su žara.
Aš lauksiu
Prie Vilniaus
Vilnijančio Vilniaus
Tavęs,
Mano meile,
Tyra.
[Daugiau…]

Vysta žiedas smėly

Žengia brolių pulkai.
Bet kuris ten,
Kuris
Gintariniais plaukais
Mano pilkas karys?
[Daugiau…]

Šiauliai, Šauliai!

Šiauliai,
Šiauliai,
Visi padūmavę
Keliai.
[Daugiau…]

Aš – beržas

Aš – beržas.
Lietuviškas beržas,
Išbridęs
Iš pievų nakties,
Sustojau
[Daugiau…]

Birutė

Ant marės krašto, Palangos miestely,
Kurį išplėšė mumis neprieteliai,
Yr didis kalnas, Birute vadintas,
Žalioms pušelėms viršuj apsodintas.
[Daugiau…]

Vaitojimas

Augo liepelė,
Augo šakojo,
Po ja mergelė
Verkė raudojo. [Daugiau…]

Kad sakė karalius į rindą sustoti

Kad sakė karalius į rindą sustoti,
Į rindą sustoti ir gudą kapoti,
O stojo daugybės ulonų narsiųjų,
Ir prunkštė daugybės žirgelių bėrųjų. [Daugiau…]

Paliovė griaut ir baubt kanuolės

Paliovė griaut ir baubt kanuolės,
Laukuos jau vėl nėra pulkų,
Tik viens pašautas ir parpuolęs,
Bet gyvas tarpe užmuštų; [Daugiau…]

Oi, ūžia, švilpia blogas oras

Oi, ūžia, švilpia blogas oras,
Ir vėtros medį bando raut,
O narsūs Vytauto bajorai
Pradėjo karan brolius šaukt. [Daugiau…]

Prisėskie, vaikeli, ką tau pasakysiu

Prisėskie, vaikeli, ką tau pasakysiu,
Kaip reikia gyventi, tave pamokysiu.
Dabar da tu mažas, tuojau bet paaugsi,
Mokslainėn kaip koks sau ponaitis tik trauksi. [Daugiau…]