Labora!

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus
Ir dirvos ne’pleiski! Tuomet, kada jausi,
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus,
Vėlu juk prie darbo: nesėsi – nepjausi.
[Daugiau…]

Varpas

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu
Apreiškė žemei tekėjimą savo,
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu,
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo:
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite…
[Daugiau…]

Vienišas kapas

Saulėlydį rausvą lydėjo
Užgesdamos akys karių.
Daugiau jie, daugiau neregės jau
Vakario dangaus žiburių.
[Daugiau…]

Spygliuotos žvaigždės

Sveika būk,
Laisve!
Aš – aras.
Vėl sparnuotas.
Vėl drumsti
Debesis galiu!
[Daugiau…]

Gyvuoki, nemirtinga

Liepsnoja,
Dega dvaras.
Liepsnoja?
Ir tegu!
Savi artojus
Varo
Ir šaudo
Tarp vagų.
[Daugiau…]

Rūdyk, tėvų dalgeli

Ant kelio
Vyrai renkas:
– Jei mirt, –
Už laisvę mirti!
Drąsiau,
Pūslėtos rankos!
Užkurkim
Ponams pirtį!
[Daugiau…]

Žegnok, močiut

Žegnok, močiut,
Nėra ko gaišti.
Galbūt, aplenks
Tada kulka?..
Rankovėn sek
Raudoną raištį
Mane lingavusia
Ranka.
[Daugiau…]

Balti keliai

Balti keliai, –
Kaip drobės.
Kurį čia pasirinkus?
Visi ateiviai
Grobia.
Visur gaisrai
Aplinkui.
[Daugiau…]

Languos paskendę akys

Neverkit, sesės,
Vienos likę
Akim paskendusiom
Languos.
Ir man
Gegužis šešiolikis
Ne plieno dalgį
Iškukuos.
[Daugiau…]

Ant mūšių kelio

Siūbuoja ąžuolėliai
Tarp vėtrų keturių.
Darželiuos gęsta gėles
Nuo ašarų sūrių.
[Daugiau…]