Spindulėliai seselei

Nubundu aš vieną šaltą žiemą, –
Lyg į veidrodį, žvelgiu į rytą, –
O po visą baltą mano kiemą
Aukso spindulėlių pribarstyta.
[Daugiau…]

Rūtų vainikas

Sesute gražuole! Dėl savo vainiko
Neskink sau rožytės, kur žydi raudona;
Šalin ir žemčiūgą auksiniai geltoną;
Nepink į vainiką nei rudo gvaizdiko!
[Daugiau…]

Rusų laikais priešaušris

Neregėti aušros!.. Taip prailgo naktis!
Beldžia vėjas į langą bailiai;
Nebenori jau miego pabudus naktis,
Nors negreit patekės spinduliai.
[Daugiau…]

Meškiukas Rudnosiukas

Ten miške, kur eglės ošia,
Po pušim sena sena
Buvo meškinas rudnosis,
Rudnosienė – jo žmona.
[Daugiau…]