Jų veltui lauks

Aplinkui žemę eina
Pasvirę įkypai
Medinių kryžių eilės, –
Kapai, kapai, kapai…
[Daugiau…]

Tavęs aš laukiau

Debesys sunkus saulę užėjo,
Dienelė apsiniaukus.
Skrenda laiškelis nuo brolužėlio
Iš juodo karo lauko.
[Daugiau…]

Močiutė

Ji kas rytmetį kėlė iš miego,
Mokė vaikščioti, melstis, kalbėt.
Kaip ratelis ji sukosi, bėgo
Tekina iki kapo duobės.
[Daugiau…]

Saulytė

Kas gi užuolaidą judina lango?
Kieno balta rankelė? –
Saulytė savo brolelį brangų,
Sauliuką iš miego kelia.
[Daugiau…]

Aš sakalėlis

- Girdi? – už lango šlama
Pavasario klevai…
Aš – sakalėlis, mama,
Galiu skrajot laisvai.
[Daugiau…]

Bendrakeleivis

Kai glaudžiu galvelę tavo švelnią
Prie krūtinės savo neramios,
Tartum atramą jaučiu aš delne, –
Tavimi gyvenime remiuos.
[Daugiau…]

Dideliam name

Dideliam name maži našlaičiai,
Svetimose gatvėse paklydę.
O namelis mūsų prie pašlaičių,
Kur pro sniegą palazdžiukai žydi.
[Daugiau…]

Stepės

Man vaidenas šviesios tavo akys
Ir plaukai už varno juodesni…
Vėtrų vėliavos po stepę plakas.
Gūžias krūmai pakelėm kresni.
[Daugiau…]

Partizanai miškuos

Dengia sniegas gatves,
Dengia sniegas namus,
Dengia sniegas našlaičio galvelę.
Kur tos gatvės nuves?
Kas priglaus čionai mus?
Kada baigsime tremtinio kelią?
[Daugiau…]

Aš tau pavydžiu

Aš tau pavydžiu, saulele,
Kai vakaruosna suki.
Juodoji širdgėla gelia,
Ir mintys eina sunkyn.
[Daugiau…]