Lakštingale, gražus paukšteli

Lakštingale, gražus paukšteli,
Pas mano langą nečiulbėk,
Į mano gimtinį namelį,
Linksmai giedodamas, nulėk. [Daugiau…]

Žmonelės triūsia, prakaituoja

Žmonelės triūsia, prakaituoja,
Laukus plačiuosius ardami,
Per dieną dirbdami dejuoja, –
Sunku prastu būt žmogumi. [Daugiau…]

Neveskie, vaikine

Neveskie, vaikine,
Neveskie pačios,
Neteksi, vaikine,
Liuosybės saldžios. [Daugiau…]

Prisėskie, vaikeli, ką tau pasakysiu

Prisėskie, vaikeli, ką tau pasakysiu,
Kaip reikia gyventi, tave pamokysiu.
Dabar da tu mažas, tuojau bet paaugsi,
Mokslainėn kaip koks sau ponaitis tik trauksi. [Daugiau…]

Burtažodžiai pirmagimiui

I. Nekantrumo ugny

Degu nekantrumo ugny,
Kaip išbalęs plienas,
Virstąs į kovos kalaviją – –
[Daugiau…]

Laiminga pabaiga

Ėjo sykį katinas į klėtį,
Ar tvarka lentynoj, apžiūrėti –
Galgi ne namie dešra naminė?
Gal surūgus raukosi grietinė?
[Daugiau…]

Ir gyvatės bijau

Ten, kur teka upė Gangas,
Kur beždžionės šoka tango –
Indija šalis vadinas –
Ten gyvatės žiūri kiną,
[Daugiau…]

Miegas

Niekados nesu aš matęs Miego,
Nežinau net, kaip jisai atrodo.
O kas naktį lovoje vis tiek
Tysau ir žiūriu sapnus spalvotus.
[Daugiau…]

Aklas berniukas

Nupirk man spalvotų pieštukų –
Aš piešiu spalvotus namus,
Spalvotą seselę, spalvotą broliuką,
Septynis spalvotus kiemus,
[Daugiau…]

Kas užvis geriausia

Danguje ganiau aš baltus žirgus,
Žemėje ieškojau, ko nebūna.
Vasaros man kūlė baltus žirnius,
Ogi žiemos vežė į malūnus.
[Daugiau…]