Anykščių šilelis

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo,
Kai balto miško lapeliai šlamėjo
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės,
Katrų čilbančių teip ramu klausytis?
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai?
Kur žvėrų olos, laužai ir urveliai?
Visa prapuolę; tik ant lauko pliko
Kelios pušelės apykraivės liko!..
Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą
Kepina saulė nenaudingą plotą,
In kurį žiūrint teip neramu regis:
Lyg tartum rūmas suiręs, nudegęs,
Lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė,
Lyg kokio raisto apsvilus kimsynė!..
[Daugiau…]

Gegutėlė

IR ATSKRIDO, atplasnojo gegutėlė
Vyšnių sodan –
O tada toks baltas vyšnių sniegas krito…
Užkukavo, užraudojo gegutėlė [Daugiau…]

Giesmės žydėjimo metas

Kai paukštis,
Nešdamas
Medžių kopėčiomis
Giesmę, [Daugiau…]

Žalsvoji akvarelė

Žaliukėlė žemės prijuostė,
Išsiuvinėta
Melsvais upelių siūlais,
Džiūsta saulės atokaitoj –
[Daugiau…]

Netvarka miške

Skrenda baltas kaip paršiukas
Debesėlis – iš tenai
Leidžias pienių parašiutais
Boružės vaikai.
[Daugiau…]

Ėjo katinas į kiną

Kartą ėjo katinas į kiną,
„Na, palauk!” dar buvo jis nematęs.
Jo bičiulis Zuikis ten vaidina –
Didelis artistas. Laureatas.
[Daugiau…]

Laiminga pabaiga

Ėjo sykį katinas į klėtį,
Ar tvarka lentynoj, apžiūrėti –
Galgi ne namie dešra naminė?
Gal surūgus raukosi grietinė?
[Daugiau…]

Labai ilgos vinies pirkimas

Vieną dieną prireikė labai
Avinui vinies – nugirdo jis –
Kultūringi miestų avinai
Kalasi į kelnes tas vinis.
[Daugiau…]

Nutrūkusi kelionė

Važiuot ketino Kiaulė į Paryžių
Savęs parodyt, pažiūrėt kitų,
Bet iš pusiaukelės namo sugrįžo
Ir tarė, nusispjovus ant grindų:
[Daugiau…]

Kiaulės atostogos

Išėjo kartą Kiaulė į Atostogas
Ir pasiklydo – nebegali rast, —
Ieškojo ir po lova, ir pastogėje –
Niekur tų Atostogų nėra!
[Daugiau…]