Tupi šarka

Tupi šarka ant tvoros,
Nenuvaldo uodegos,
Riečia, kraipo mandagiai.
Po dvarus visur lakioji,
Tai atspėk gi man, margoji:
Kokio vėjo bus piršliai?
[Daugiau…]

Kukavo gegutė

Kukavo gegutė, kukavo ilgai;
Jai atliepė girių jausmingi aidai
Paklausė našlaitė tada:
Kiek metų jai žemėje skirta vargų?
Kiek laiko ilgėsis Dangaus angelų?
Kiek verks be pastogės maža?
[Daugiau…]

Kauno miesto aikštėj veršis baubia griaudingai…

Kauno miesto aikštėj veršis baubia griaudingai
Aukštinelkas ant ratų plikų:
Žydas veža jį pjauti ir masto pelningai
Jį nupirkęs iš „gojim“ paikų.
[Daugiau…]

Ar skauda man širdį?

Ar skauda man širdį? Oi ne, oi ne!
Gegutė kukuoja „ku kū“ miške;
Kukuoja-dejuoja ir širdį griaudina,
Lyg tartum į girią, į tamsią, vadina
Ir tiek man pasako slapčia.
[Daugiau…]

Varlė karalienė

Visos varlės kvarkia,
Visos varlės kvarkia.
Kad varlytė
Kurkulytė
Už karaliaus teka…
[Daugiau…]

Riešutėliai

Ankstų rytą atsikėlei –
Kaip puiku! Kaip puiku!
Kybur vybur riešutėliai
Ant šakų, ant šakų…
[Daugiau…]

Pelytė smalsuolytė

Paskaitykime knygelę
Apie katiną ir pelę.
Ta pelytė sūrį graužia,
O Rainiukas tykiai šliaužia…
Capt – ir pagriebė pelytę,
Smaližiukę smalsuolytę.
Kraipo katinas ūsus:
Niekados nebūk smalsus!

Katinėlis ir gaidelis

Katinėlis su gaidžiu statė namą po medžiu
Pasistatė ir gyvena dun dun dun kažkas dundena.
[Daugiau…]

Gražiausioji šalis

Žiemos skrebučiai plyšta,
Pavargę gervės grįžta,
O jas vaikučiai klausia:
– Kuri šalis gražiausia?
[Daugiau…]

Balionėlis

Apvalainas balionėlis
Kyla, kyla lig lubų…
Aš ir rainas katinėlis
Juo pažaisime abu.
[Daugiau…]