Karvelėli

Karvelėli mėlynasis,
Karvelėli tu pilkasis,
Skriski į šalelę,
Kur meilužė manęs laukia.
[Daugiau…]

Kregždelė

Da saulelė kelt ketina,
Mane čiulbėjims budina,
Žiūriu per langelį –
O ten čiauška kregždužėlė,
Juodmėlynė paukštužėlė,
Statant sau namelį.
[Daugiau…]

Žvirbliai ir kaliausė

Sutarė žvirbliai pasimylėt kartą.
O kad lyg gėda laužyt žodį tartą,
Išlėkė pulkas grūdų paieškoti.
Atrado dirvą, kviečių kelias lyses
Ir, kuris buvo lyg labiau išdrįsęs,
Šoko prie darbo: varputes terioti.
[Daugiau…]

Pasaka apie karkvabalius

Ant rankos tupi vabalas
Lyg surūdijęs gabalas
Mažytėm granito akutėm
Nemirksėdamas žiūri
Man į akis
Ir dreba iš baimės.
[Daugiau…]

Palei kelią

Tupi kiškis palei kelią,
Dailiai margina kraitelę.
Čiūžt laputė, žvilgt kreivai:
– Vai, kiškuti, vai vai vai!
[Daugiau…]

Agitacinio pobodžio eilėraštis su priemaiša piršlybų

Pavasario saulė nušvito meiliai
Ir žiūri.
Ei, žeme,
Žemėn kepurę! [Daugiau…]

Rauda

Gimtąjį lizdą apleidžia
Mažas paukštytis išaugęs,
Jaunus sparnus išsiskleidžia,
Skrenda padange ir džiaugias [Daugiau…]

Strazdas

Ey tu tu tu Strazdielis,
Tuiey mundrus pauksztielis,
Kur tu tupieiey łazdinu krumi. [Daugiau…]

Kiszkis

Sedi Kiszkis pilkas pa eźiu, pa eźiu,
Priedis lig dawaley saw mieźu saw mieźu.
A misliwcziey nieregieja,
Jog kiszkis tinay tupieja
Spakayney, Spakayney. [Daugiau…]

Giegużiełe

Gieguźiele ka kukoi
Siediedama auksztam medi,
Ar biedas sawa rakoi,
Ka teyp smutney łabay giedi? [Daugiau…]