Malu malu viena

Malu malu viena,
Pasižiūriu – diena.
Suku girnas tunkiai,
Kad byrėtų smulkiai.
[Daugiau…]

Mažam kambarėly

Mažam kambarėly
Ugnelę kuriu. (2×2)
Girdžiu kaip motulė
Kalba su kariu: (4×2)
[Daugiau…]

Mes išliksim jauni

Su pirmąja linksma kregžde,
Su purienom šlaituos,
Du gandrai naujame lizde
Vestuves kleketuos.
[Daugiau…]

Mes pažįstam šeimininką

Mes pažįstam šeimininką,
kur svečių nemyli:
Aplink bačką sukinėjas,
Už stalelio tyli.
Tylėk, netylėk – reiks alučio duoti!
Mes alučio neragavę – namo nevažiuosim!
[Daugiau…]

Milžinų kapai

Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdočiai dūmoja;
Galanda kirvius,
Kalavijus aštrius
Ir juodbėrį žirgą balnoja.
[Daugiau…]

Nedėlios rytelį išėjau grybauti

Nedėlios rytelį išėjau grybauti,
Radau baravyką, negaliu išrauti
[Daugiau…]

Negerki trečios

Negerki, broleli, negerk trečios,
Paskui nepažinsi savos pačios.
Pakėlei taurelę – ir bus gana,
Įraudo veideliai – ir bus daina.
[Daugiau…]

Neišeik tu iš sodžiaus

Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus,
Nepaliki žilvičių vienų.
Be tavęs vakarai bus nuobodūs,
Be tavęs nebus sodžiuje dainų. (2×2)
[Daugiau…]

Oi, kur reiks tas mergas dėt

Oi, kur reiks tas mergas dėt?
Oi, kur reiks tas mergas dėt?
Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką.
Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką.
[Daugiau…]

Oi tu žirge, žirge

Oi tu žirge žirge,
Bėrasai žirgeli,
Ko dairais aplinkui
Į dulkėtą kelią?
[Daugiau…]