Šią naktelę per naktelę

Šią naktelę per naktelę
Nemigau nemigau,
Su broleliu obelėlę
Sodinau sodinau.
[Daugiau…]

Supkit mane, supėjėliai

Supkit mane, supėjėliai,
Supėjėliai!
O, kad duočiau supėjėliams,
Supėjėliams –
Motulė sūrelio nesuslėgė,
Nesuslėgė!
Tėvelis alučio nepadarė,
Nepadarė!
[Daugiau…]

Sutems tamsi naktužėlė

Sutems tamsi naktužėlė,
Nudrengs drangi drangužėlė.
Kur aš nukeliausiu,
Nakvi nakvynėlę gausiu.
[Daugiau…]

Tai genelio genumai

Tai genelio genumai, tai jo raibo raibumai,
Genumai jo, raibumai jo.
Vienu šaku šokinė, kitu šalu lipinė,
Genumai jo, raibumai jo. [Daugiau…]

Tai man dyvai

Tai man dyvai
Dyveliai pastojo,
Kol vasarą
Ažeras sustojo.
[Daugiau…]

Ten, kur Nemunas banguoja

Ten, kur Nemunas banguoja,
Snaudžia krantuose miškai.
O už jų žaliuoja pievos,
Ir žaliuos jos amžinai.
[Daugiau…]

Tėvyne dainų ir artojų

Tėvyne dainų ir artojų,
Už ką tu mus šitaip baudi?
Į kokį džiaugsmingą rytojų
Per skausmą ir kraują vedi?
[Daugiau…]

Tris dienas, tris naktis

Tris dienas, tris naktis,
Keleliu ėjau,
Ketvirtą naktelę,
Girioj nakvojau.
[Daugiau…]

Tūkstantis žingsnelių

Tūkstantis žingsnelių lig mano namelių,
Negaliu nueiti pas savo mergelę.
Ram tad rylia lylia, ram tad rylia lialia,
Negaliu nueiti pas savo mergelę.
[Daugiau…]

Tyliai leidžias

Tyliai leidžias pavargusi saulė,
Paskutiniai šešėliai dienos.
Galbūt viską pasaulyje pamiršiu,
Bet tavęs, mylimoji, niekados.
[Daugiau…]