Buvo gera gaspadinė

Buvo gera gaspadine,
Gero vyro zmona,
Ir suspaude saldu suri
Su visa smetona.
O cha cha cha, o cha cha,
O ja ja ja, ja jai,
Ir suspaude saldu suri
Su visa smetona.
[Daugiau…]

Buvo naktys švento Jono

O pavasari malonus,
O pavasari gražus,
Tu toks mielas, paslaptingas,
Tu atgaivini jausmus.
[Daugiau…]

Čigonai

Ten toli ošia žalia girelė,
Prie jos čigonai kuria ugnelę.
Skamba gitaros, gaudžia trimitai,
Moterys šoka, groja vyriškiai. (2×2 k.)
[Daugiau…]

Dar daug dainelių

Dar daug dainelių, mieloji sese,
Tau padainuoti seniai žadu.
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų. (2×2 k.)
[Daugiau…]

Dar nejok, dar sustok

Dar nejok, dar sustok, dar mėnulis teka. (2 k.)
Aš girdėjau, aš girdėjau, ką tėvelis šneka. (2 k.)
[Daugiau…]

Draugas

Dar neišeikime, dar pastovėkime,
Juk neužmigsim, vis tiek neužmigsime.
Šitokį vakarą, šitokį lietų
Kaipgi paliksim, kaipgi paliksim?
[Daugiau…]

Draugystės laužas

Nors mes kartu ir buvom neilgai,
Draugystės laužas degs mums amžinai.
Kiek draugų, kiek naujų veidų,
Žydra banga, saulė raudona.
[Daugiau…]

Dukrele slugele

Dukrele slugele, kas kamaroj braška? (2 k.)
Motule širdele, katins pelį pjaun. (2 k.)
[Daugiau…]

Dzūkija

Kiek daug gražių dainų,
Bet gražiausios mano tėviškėj.
Su daina aš gyvenu:
Koks gi tu dzūkas be dainos?
[Daugiau…]

Ein bernelis per laukelį

Ein bernelis per laukelį
Su šviesiu dalgeliu,
Oi ja, oi ja ja,
Su šviesiu dalgeliu.
[Daugiau…]