Kas ten po mano sodelį vaikščiojo

Kas ten po mano sodelį vaikščiojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)
Gal tėvelis bitelių dabojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)
[Daugiau…]

Klumpakojis

Oi berneli, negerai, negerai, negerai,
Blogas klumpes padarei,
Blogas klumpes padarei.
Stvėriau kelmą iš peties,
Liejau klumpes iš akies.
Šoku aš, šoki tu,
Šokame visi kartu.
[Daugiau…]

Ko liūdi, berželi

Ko liūdi berželi, ko liūdi?
Ko verki nuleidęs šakas?
Kam svyra žalieji lapeliai?
Kam varvini šaltas rasas?
[Daugiau…]

Kokiais keliais bekeliaučiau

Kokiais keliais bekeliaučiau,
Tėviškėn mintys nuves.
O mylimas mano krašte,
Nuolat ilgiuosi tavęs.
[Daugiau…]

Kvolijosi šilo meška

Kvolijosi šilo meška,
Ū ta ta ta, ū ta ta ta.
[Daugiau…]

Lėk gervė, lėk gervelė

Lek gervė, lek gervelė,
Lek gervelė per girią.
O o o o!
Lek gervelė per girią.
[Daugiau…]

Lietuva

Lietuva – tai laukai ir takeliai,
Lietuva – tai žibutės laukuos,
Lietuva – žydros akys seselių,
Juodbėrėliai žirgai prie tvoros. (2×2)
[Daugiau…]

Lietuviais esame mes gimę

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!
[Daugiau…]

Lietuvos himnas (Tautiška giesmė)

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
[Daugiau…]

Linksminkimos

Linksminkimos! Linksminkimos,
Pakol jauni esma,
Nebus laiko mums linksmintis,
Kada pasenės’ma,
Kada savo žilą galvą
Jau žemyn nulenks’ma,
Ir eidami pasirėmę,
Grabui vietą rinks’ma..
[Daugiau…]